Number of articles: 2

Prelato žinia (2021 m. liepos 17 d.)

Šv. Marijos Magdalietės šventės proga, Opus Dei prelatas mums siūlo su atnaujintu entuziazmu priimti Jėzaus kvietimą atsiversti.

Pastoraciniai laiškai

Už socialinę draugystę

„Dialogas yra kelias pažvelgti į tikrovę nauju būdu“, šio mėnesio video žinioje sako Popiežius Pranciškus, kviesdamas melstis, kad būtume drąsūs ir aistringi dialogo ir draugystės kūrėjai.

Bažnyčia ir Popiežius