Prelato žinia (2021 m. liepos 17 d.)

Šv. Marijos Magdalietės šventės proga, Opus Dei prelatas mums siūlo su atnaujintu entuziazmu priimti Jėzaus kvietimą atsiversti.

Mylimiausieji, tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Melskimės toliau už apaštališkąjį impulsą visame pasaulyje, šiuo metu konkrečiai už naują regioną, kuris apima Kolumbiją ir Ekvadorą. Nepamirškite taip pat lydėti mane savo maldomis kelionėje po įvairias šalis, kurią pradėsiu po kelių dienų.

Šiomis eilutėmis, pasinaudodamas Marijos Magdalietės švente, kurią švęsime 22 d., norėčiau išreikšti troškimą, kad su nauju entuziazmu priimtume Jėzaus kvietimą atsiversti. Tai nuolatinė užduotis, nes jos motyvacija, jos paskata turi būti nuolatinė: meilė Dievui, o per Jį ir Jame - meilė kitiems.

Esame įsitikinę - visi turėtume būti įsitikinę - kad turime atsiversti; tai mūsų neliūdina, nes tai reiškia, kad turime vėl leistis į kelią į tėvo namus (plg. Lk 15, 11-32). Kaip mus patikina šv. Chosemarija: „Mūsų dieviškosios įsūnystės suvokimas suteikia džiaugsmo mūsų atsivertimui“ (Kristus eina pro šalį, nr. 64).

Atsivertimo džiaugsmas yra meilės džiaugsmas, meilės, kuri yra atsiliepimas į Dievo Meilę mums; todėl mums reikalingo atsivertimo pirmiausia prašome iš Viešpaties: „Susigrąžink mus, Viešpatie, kad galėtume sugrįžti!“ (Rd 5, 21).

Prašau jūsų melstis už potvynių Europoje, ypač Vokietijoje, Belgijoje ir Nyderlanduose aukas, jų šeimas ir visus nukentėjusius. Prašykime Mergelės Marijos už vis dar vykstančias dingusiųjų paieškas.

Su visa meile jus laimina

jūsų Tėvas

Pamplona, 2021 m. liepos 17 d.