Už socialinę draugystę

„Dialogas yra kelias pažvelgti į tikrovę nauju būdu“, šio mėnesio video žinioje sako Popiežius Pranciškus, kviesdamas melstis, kad būtume drąsūs ir aistringi dialogo ir draugystės kūrėjai.

Biblija sako, kad tas, kas randa draugą, randa lobį. Visiems norėčiau pasiūlyti išeiti iš vien savo draugų rato ir kurti socialinę draugystę, kuri tokia būtina geram sugyvenimui.

Dialogas yra kelias pažvelgti į tikrovę nauju būdu, aistringai atremti iššūkius kuriant bendrąjį gėrį

Visų pirma reikia susitikti su vargingiausiais ir pažeidžiamais. Su gyvenančiais paribiuose. Nusigręžti nuo populizmo, kuris išnaudoja tautos nerimą nepateikdamas jokių sprendimų, siūlydamas nieko nesprendžiančią mistiką. Bėgti nuo socialinės nedraugystės, kuri tik griauna ir nustoti skirstytis į polius.

Tai dažnai nelengva, ypač šiandien, kai dalis politikos, visuomenės ir žiniasklaidos stengiasi kurti priešus, kuriuos vėliau galėtų įveikti galios žaidimuose. Dialogas yra kelias pažvelgti į tikrovę nauju būdu, aistringai atremti iššūkius kuriant bendrąjį gėrį.

Melskimės, kad konfliktiškose socialinėse, ekonominėse ir politinėse situacijose būtume drąsūs ir aistringi dialogo ir draugystės kūrėjai, vyrai ir moterys, kurie visada ištiesia ranką, ir kad nebeliktų vietos priešiškumui ir karui.