Straipsnių kiekis: 60

Opus Dei prelato žinia dėl apaštališkosios konstitucijos „Praedicate Evangelium“

Šioje žinutėje mons. Fernando Ocáriz kalba apie naująją apaštališkąją konstituciją „Praedicate Evangelium“, kuria pertvarkoma Romos kurija.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia: suvienyti už taiką per maldą ir pasninką

Opus Dei prelatas kviečia mus prisidėti malda ir pasninku prie Popiežiaus Pranciškaus kvietimo siekti taikos.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2022 m. vasario 14 d.)

Opus Dei prelatas kviečia mus atgaivinti maldą už apaštališkojo postūmio ir teritorinės reorganizacijos projektą, taip pat – dėkoti už vasario 14 d. švenčiamas sukaktis.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2022 m. sausio 18 d.)

Sausio 18–25 d. visa Bažnyčia meldžiasi už krikščionių vienybę. Savo žinioje Opus Dei prelatas prašo melstis šia intencija.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2021 m. gruodžio 15 d.)

Opus Dei prelatas kviečia per šias Kalėdas nešti Jėzaus gimimo džiaugsmą labiausiai stokojantiems ir mus supantiems žmonėms.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2021 m. lapkričio 25 d.)

Opus Dei prelatas kviečia mus išgyventi mirties tikrovę su viltimi, pasitikint Dievo meile ir atsigręžiant į Mariją.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2021 m. spalio 18 d.)

Šv. Luko šventės proga Opus Dei prelatas mus kviečia kontempliuoti Viešpatį Evangelijoje ir leisti Jam mus perkeisti.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2021 m. rugsėjo 20 d.)

Opus Dei prelatas mus kviečia atgaivinti mūsų vienybę su Viešpačiu per Kryžių.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2021 m. rugpjūtis)

Opus Dei prelatas kviečia mus palydėti jį maldoje jo įšventinimo į kunigus penkiasdešimties metų jubiliejaus proga.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2021 m. liepos 17 d.)

Šv. Marijos Magdalietės šventės proga, Opus Dei prelatas mums siūlo su atnaujintu entuziazmu priimti Jėzaus kvietimą atsiversti.

Pastoraciniai laiškai