Prelato žinia (2024 m. sausio 22 d.)

Opus Dei prelatas ragina dar karščiau melstis už taiką pasaulyje, už Bažnyčią, už Dievo Darbą.

Mylimiausieji, tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Pastaraisiais mėnesiais rašiau apie būtinybę melstis kai kuriomis intencijomis: už taiką pasaulyje, ypač Šventojoje Žemėje, Ukrainoje ir Rusijoje; už Bažnyčią – šiomis dienomis ypač meldžiame krikščionių susivienijimo; už Dievo Darbą, Statuto atnaujinimo darbus bei regioninius susirinkimus. Esu tikras, kad šios intencijos gyvos jūsų širdyse, nes mums visiems jos labai savos. Vis dėlto, šioje pirmojoje metų žinioje norėčiau paraginti jus dar karščiau už tai melstis.

„Malda – būtent joje yra mūsų galia. Niekada neturėjome jokio kito ginklo“ (šv. Chosemarija, Laiškas, 1973 m. birželio 17 d., 35). Visas mūsų gyvenimas gali virsti nuolatiniu pokalbiu su Dievu. Taigi, visada galime kelti dangun savo maldavimus. Ši tikrovė daro mus kupinus vilties, nes žinome, kad nors pasaulyje pasitaikytų sunkumų ir žmonių trūkumų, Viešpats visada mus girdi. Tik Jis teikia gilų džiaugsmą, tiek sunkumuose, tiek džiaugsmuose, kurie lydi mūsų dienas.

Su visa meile jus laimina

jūsų Tėvas

Roma, 2024 m. sausio 22 d.