Straipsnių kiekis: 100

Prelato žinia (2023 m. rugpjūčio 7 d.)

Opus Dei prelatas dėkoja už maldą už jo pastoracinę kelionę į Filipinus bei Indoneziją ir prašo dar daugiau maldos už jo laukiančius apsilankymus Australijoje, Indonezijoje bei už Pasaulio jaunimo dienų vaisius

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2023 m. liepos 3 d.)

Prelatas prašo maldos už vasaros pastoracinės kelionės bei neseniai įvykusio Generalinio kongreso darbo vaisius.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia: po audiencijos pas popiežių Pranciškų

Popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė mons. Fernandą Okarisą. Prelatas trumpai aprašė savo susitikimą su Šventuoju Tėvu.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2023 m. gegužės 25 d.)

Mons. Fernandas Ocarizas kviečia mus palikti savo ir viso pasaulio intencijas Mergelės Marijos rankose.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2023 m. kovo 30 d.)

Opus Dei prelatas dėkoja už maldas dėl pasirengimo būsimam Neeiliniam visuotiniam kongresui ir informuoja apie kai kuriuos jo organizavimo aspektus.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2023 m. kovo 6 d.)

Opus Dei prelatas kviečia ir toliau melstis už apaštališkojo darbo koordinavimo projektą ir pasirengimą Neeiliniam visuotiniam kongresui.

Pastoraciniai laiškai

Prelato laiškas apie broliškumą

Šiomis eilutėmis mons. Fernandas Ocáriz kviečia apmąstyti kai kuriuos nusistatymus ir ypač svarbius gestus, kuriais pasireiškia broliškumas.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2023 m. sausio 7 d.)

Opus Dei prelatas sveikina su naujaisiais metais ir praneša, kad Neeilinis generalinis kongresas vyks š. m. balandžio 12–16 d.

Pastoraciniai laiškai

Prelato kalėdinis sveikinimas

Opus Dei prelatas kviečia per šias Kalėdas siekti taikos, pradedant nuo savęs ir artimiausių žmonių.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2022 m. lapkričio 18 d.)

Opus Dei prelatas dėkoja Dievui už savo kelionę į Meksiką ir ragina žmones melstis su Dievo vaikų pasitikėjimu ir natūralumu.

Pastoraciniai laiškai