Straipsnių kiekis: 8

Laisvi pasirinkti migruoti arba pasilikti

Popiežiaus Pranciškaus žinia 109-osios Pasaulinės migranto ir pabėgėlio dienos proga (2023 m. rugsėjo 24).

Bažnyčia ir Popiežius

„Tesilieja teisingumas ir taika“

Popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinei maldos dėl rūpinimosi kūrinija dienai (2023 m. rugsėjo 1-oji).

Bažnyčia ir Popiežius

Už žmones visuomenės paribiuose

2023 m. rugsėjo maldos intencijoje popiežius Pranciškus kviečia „atmetimo kultūrą“ pakeisti „priėmimo kultūra“ ir melstis, kad „žmonės, atsidūrę visuomenės paribiuose, gyvenantys nežmoniškomis sąlygomis, nebūtų pamiršti institucijų ir nė vienas nebūtų atmestas“.

Bažnyčia ir Popiežius

Kurti ateitį su migrantais ir pabėgėliais

Popiežius Pranciškaus žinia 108-osios Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga.

Bažnyčia ir Popiežius

Prelato žinia (2022 m. rugsėjo 10 d.)

Opus Dei prelatas kviečia mus tabernakulį paversti savo gyvenimo centru.

Pastoraciniai laiškai

„Įsiklausyk į kūrinijos balsą“

Popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinei maldos dėl rūpinimosi kūrinija dienai (2022 m. rugsėjo 1-oji).

Bažnyčia ir Popiežius

Prelato žinia (2021 m. rugsėjo 20 d.)

Opus Dei prelatas mus kviečia atgaivinti mūsų vienybę su Viešpačiu per Kryžių.

Pastoraciniai laiškai

Rugsėjo 1-oji - Pasaulinė maldos už rūpinimąsi kūrinija diena

„Dievas apžvelgė visa, ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera“ (Pr 1, 31). Kai kurie Bažnyčios Magisteriumo tekstai apie rūpinimąsi kūrinija.

Bažnyčia ir Popiežius