Straipsnių kiekis: 6

Rugpjūčio 22 d.: Švč. Mergelė Marija Karalienė

Žolinės oktavoje, rugpjūčio 22 d., švenčiame Marijos Karalienės minėjimą. Kartu su šv. Chosemarija apmąstome paskutinės šventojo Rožinio paslapties sceną.

Gyventi tikėjimu

Džiaukimės su dangiškąja linksmybe Dievui priimant Mariją Rojuje (audio)

Kartu su visa Bažnyčia džiaugiamės, kad Švč. Mergelė Marija, (Dievo) Jėzaus Kristaus Gimdytoja, su siela ir kūnu buvo paimta į dangiškąją garbę.

Krikščioniškas ugdymas

Prelato žinia (2022 m. rugpjūčio 12 d.)

Dievo Darbo konsekracijos Saldžiausiajai Marijos Širdžiai atnaujinimo – rugpjūčio 15 d. – proga, Opus Dei prelatas kviečia išlaikyti gyvus šventumo ir apaštalavimo troškimus, išreikštus džiugia ir viltinga kasdiene ištikimybe.

Pastoraciniai laiškai

Už smulkiuosius verslininkus

Šventojo Tėvo Pranciškaus maldos intencija rugpjūčiui.

Bažnyčia ir Popiežius

Rugpjūčio 15 d.: „Pačiam patirti motinišką Marijos meilę“

Artėjant Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmei (Žolinei), primename ištrauką iš šv. Chosemarijos pamokslo apie Dievo Motiną.

Gyventi tikėjimu

Prelato žinia (2017 m. rugpjūtis)

Ėmimo į Dangų šventėje Mons. Fernando Ocariz prašo Šventosios Marijos padėti mums kelti širdies žvilgsnį link Dievo per visa tai, ko imamės.

Pastoraciniai laiškai