Straipsnių kiekis: 10

„Negera žmogui būti vienam.“ Gydyti ligonį gydant santykius

Popiežiaus Pranciškaus žinia 32-osios Pasaulinės ligonio dienos proga (2022 m. vasario 11 d.).

Bažnyčia ir Popiežius

Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios)

Vykdant Mozės Įstatymą, keturiasdešimtą dieną po gimimo, Jėzus buvo Juozapo ir Marijos nuneštas į šventyklą. Šią sceną kontempliuojame Rožinio ketvirtajame džiaugsmo slėpinyje.

Gyventi tikėjimu

Už nepagydomus ligonius

Vasario mėnesį Šventasis Tėvas kviečia melstis už nepagydomai sergančius ligonius ir jų šeimas, kad jie gautų orų medicininį ir žmogišką gydymą.

Bažnyčia ir Popiežius

Pasaulinė ligonio diena 2023

Vasario 11 d., per Lurdo Dievo Motinos liturginį minėjimą, jau 31-ąjį kartą minima Pasaulinė ligonio diena. Šių metų tema - „Slaugyk jį. Atjauta kaip sinodinė gydymo praktika“.

Bažnyčia ir Popiežius

Už parapijas

Mėnesinėje maldos intencijoje Popiežius Pranciškus siūlo visiems kartu melstis už parapijas, kad jos būtų glaudžios bendruomenės be biurokratijos, sutelktos į žmones, ir kad jose būtų galima rasti sakramentų dovaną.

Bažnyčia ir Popiežius

Tikrovė pranoks jūsų svajones (audio meditacija)

Minėdami Opus Dei veiklos tarp moterų metines, dėkojame Dievui už šią dovaną, apmąstome moterų vaidmenį Bažnyčioje, visuomenėje ir - kartu su šv. Chosemarija - esame kviečiami svajoti, žinodami, kad tikrovė pranoks mūsų svajones.

Krikščioniškas ugdymas

Prelato žinia (2022 m. vasario 14 d.)

Opus Dei prelatas kviečia mus atgaivinti maldą už apaštališkojo postūmio ir teritorinės reorganizacijos projektą, taip pat – dėkoti už vasario 14 d. švenčiamas sukaktis.

Pastoraciniai laiškai

Meilės kelyje būti šalia kenčiančiųjų

Popiežiaus Pranciškaus žinia 30-osios Pasaulinės ligonių dienos proga (2022 m. vasario 11 d.).

Bažnyčia ir Popiežius

Už seseris vienuoles ir pašvęstąsias moteris

Šį mėnesį Šventasis Tėvas dėkoja už vienuolių ir pašvęstųjų moterų misiją bei drąsą ir prašo melstis “kad jos ir toliau ieškotų naujų atsakymų į dabarties iššūkius”.

Bažnyčia ir Popiežius

Eiliniai žmonės gavo neeilines dovanas - tvirtą tikėjimą ir drąsią viltį

Apie Viešpaties paaukojimą ir susitikimą su dviem tikėjimo ir vilties žmonėmis: Simeonu ir Ona (audio meditacija).

Krikščioniškas ugdymas