Prelato žodžiai Popiežiaus Pranciškaus išrinkimo proga

Mons. Javier Echevarría patvirtina “visišką atsidavimą jo asmeniui ir tarnystei, būdamas visiškai tikras, kad taip išreiškiami ir Opus Dei prelatūros tikinčiųjų – pasauliečių ir kunigų – jausmai”.

Katalikai iš viso pasaulio patiria didį krikščionišką džiaugsmą: naujasis mūsų Popiežius Pranciškus yra 266-asis Petro įpėdinis. Kai tik pamatėme baltuosius dūmus, priėmėme jį su giliu dėkingumu ir, jau dabar, sekdami Benedikto XVI pavyzdžiu, išreiškiame didžią pagarbą ir besąlyginį paklusnumą. Taip pat - savo meilę bei maldą, kurią tęsiame nuo pat tų akimirkų, kai per pirmąjį Popiežiaus susitikimą su tikinčiaisiais meldėmes kartu su juo, pasirodžiusiu Šv. Petro Bazilikos Palaiminimų ložėje.

Šią jaudinančią akimirką, kai visi esame paliesti Bažnyčios visuotinumo, dar kartą patvirtinu naujajam Romos Pontifikui visišką atsidavimą jo asmeniui ir tarnystei, būdamas visiškai tikras, kad taip išreiškiami ir Opus Dei prelatūros tikinčiųjų – pasauliečių ir kunigų – jausmai. Visi mes meldžiamės Jo Šventenybės intencijomis, kad veiksmingai prisidėtume, visiškai ir džiugiai atsidavę, prie evangelizavimo darbo, kurį Popiežius paminėjo pačiame pirmajame savo pasveikinime Bažnyčiai.

Kardinolas Bergoglio aukoja mišias Šv. Josemaría šventės proga 2010 m.

Šiomis giedro laukimo savaitėmis daug kalbėjau apie naštą, kuri slegia Šventojo Tėvo pečius. Tačiau neužmirškime, kad Popiežius veikia su Viešpaties pagalba, padedamas Šventosios Dvasios, o taip pat - katalikų bei visų geros valios žmonių meilės ir maldos.

Kaip nuolat patardavo Šv. Josemaría Escrivá, šiandien ypač meldžiu Viešpatį, kad visi mes, krikščionys, turėtume „tą pačią valią, tą pačią širdį, tą pačią dvasią: «omnes cum Petro ad Iesum per Mariam!» – kad visi susivieniję su Popiežiumi eitume pas Jėzų, vedami Marijos“ (Kalvė, 647).

+ Javier Echevarría

Opus Dei prelatas