Number of articles: 4

Prelato žinia (2021 m. gegužės 1 d.)

Opus Dei prelatas mus kviečia gegužės piligrimystės pagalba suintensyvinti bendravimą su Mergele Marija.

Pastoraciniai laiškai

Prelato žinia (2020 m. balandžio 29 d.)

Artėjant gegužės mėnesiui, mons. Fernando Ocariz kviečia mus vienytis su Popiežiaus intencijomis, su tikėjimu prašant Mergelės Marijos globos.

Pastoraciniai laiškai

Prelato laiškas (2012 m. gegužė)

„Gegužės mėnuo, visų pirma, mums primena apie nuolatinį Švenčiausiosios Mergelės Marijos buvimą Bažnyčios ir kiekvieno krikščionio kelyje,“ – gegužės mėnesio laiške sako Prelatas.

Cartas pastorales y mensajes

Prelato laiškas (2008 m. gegužė)

Gegužę vysk. Javier Echevarria kviečia malda prisiminti Dievo Motiną ir mokytis iš Jos kalbėtis su Kristumi.

Cartas pastorales y mensajes