Straipsnių kiekis: 13

Žinia Pasaulinės jaunimo dienos proga (Lisabona 2023 m.)

Popiežiaus Pranciškaus žinia, skirta 37-osioms Pasaulio jaunimo dienoms, kurios vyks 2023 m. rugpjūčio 1-6 d. Lisabonoje.

Bažnyčia ir Popiežius

Švč. Mergelės Marijos Apsilankymas

Gegužės 31 d. minime Marijos apsilankymą pas savo pusseserę Elzbietą: „Atgręžk akis į Mergelę ir įsižiūrėk, kaip Ji gyvena ištikimybės dorybe. Prireikus Jos Elzbietai, pasak Evangelijos, Ji susiruošia «cum festinatione» - džiugiai skubėdama“.

Evangelija

Prelato žinia (2023 m. gegužės 25 d.)

Mons. Fernandas Ocarizas kviečia mus palikti savo ir viso pasaulio intencijas Mergelės Marijos rankose.

Pastoraciniai laiškai

Pamaldumas Mergelei Marijai gegužės mėnesį

Šventasis Tėvas Pranciškus prašė visą gegužės mėnesį kalbėti Rožinio maldą meldžiant Švč. M. Mariją taikos malonės, ypač už kenčiančią Ukrainą.

Gyventi tikėjimu

Klausytis širdies ausimi

Gegužės 29 d., Viešpaties žengimo į dangų iškilmės dieną, švenčiama Pasaulinė komunikacijos diena, kurios tema šiemet - „Klausytis širdies ausimis“.

Bažnyčia ir Popiežius

Prelato žinia (2022 m. gegužės 24 d.)

Opus Dei prelatas kviečia mus pajusti pasaulio džiaugsmus ir kančias kaip kažką asmeniško, gręžiantis į Dievo Motiną ypač šį gegužės mėnesį.

Pastoraciniai laiškai

Ko galėčiau išmokti iš Marijos?

Kartais mes galime paklausti save: ką daryti jeigu Dievo valia - atrodo - nesutampa su mūsų valia, su mūsų norais, sumetimais, planais ir troškimais… Kaip suderinti savo valią su Dievo valia? Gal atrasime atsakymą Mergelės Marijos elgesyje, jos gyvenime? Gegužės mėnuo skirtas jai. Kodėl nebandyti išmokti iš jos?

Krikščioniškas ugdymas

Už jaunimą

„Kai galvoju apie pavyzdį, kuriuo jaunimas galėtų sekti, visada prisimenu mūsų Motiną Mariją“, sakė Šventasis Tėvas, šį mėnesį kviesdamas melstis už jaunus žmones.

Bažnyčia ir Popiežius

„Dievas į kiekvieną žvelgia ir jį kviečia“

Popiežius Pranciškus paskelbė 59-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos žinią pavadinimu „Esame pašaukti kurti žmonijos šeimą“, kurioje aiškina, kad „pašaukimas reiškia įgyvendinti Dievo svajonę“.

Bažnyčia ir Popiežius

Lietuvos vyskupai kviečia į maldos tiltą

Šeima yra nepaprastai svarbi visuomenės ir Bažnyčios gyvenime, todėl Lietuvos vyskupai kviečia per gegužines ir birželines pamaldas, o ypač nuo Motinos iki Tėvo dienos tiesti maldos tiltą savo šeimose ir už šeimas.

Bažnyčia ir Popiežius