Popiežius ragina kunigus būti pasirengusius klausyti išpažinčių

Popiežius prašė kunigų, kad jie, „kaip kad darė didieji šventieji“, dosniai rastų laiko klausyti išpažinčių, taip liudydami Dievo gailestingumą. Jis jiems kalbėjo apie šventuosius, tarp jų – apie Tėvą Pijų, šv. Joną Boską, šv. Josemaríą.

„Ištikimas ir dosnus kunigų nusiteikimas klausyti išpažinčių, sekant didžiųjų istorijos šventųjų pavyzdžiu – nuo šv. Jono Marijos Vianėjaus iki šv. Jono Bosko, nuo šv. Josemaríos Escrivos iki šv. Pijaus iš Pietrelčinos, nuo šv. Juozapo Kafaso iki šv. Leopoldo Mandičio – įrodo, kad klausykla yra tikra kelio į šventumą vieta.“

Taip Popiežius teigė per susitikimą su Apaštališkosios Penitenciarijos rengiamo kurso apie sąžinės sąskaitą dalyviais. Jis pabrėžė, kad kiekviena išpažintis kunigui yra nuolankumo ir tikėjimo pamoka, bei priminė, kad atleidžia ne jie, o Dievas.

Benediktas XVI pažymėjo, kaip svarbu išpažinti savo nuodėmes kunigui, nes „dažnai išpažintis yra vienintelė proga iš esmės pakalbėti“ sąžinės tema.

Pontifikas sakė, kad kunigo per išpažintį duoti patarimai padeda geriau apgalvoti savo veiksmus ir dvasiškai pagyti.

RomeReports