Straipsnių kiekis: 6

Lydėti kenčiančius gailestingumo keliu

Birželio mėnesį Popiežius Pranciškus prašo melstis už tuos, kuriuos slegia dideli sunkumai, kad Jėzaus Širdyje surastų gyvenimo kelią.

Bažnyčia ir Popiežius

Išpažintis: Dievas, kuris pribėga mus pasitikdamas

Šiomis karantino dienomis, daugumai mūsų labai sunku prieiti išpažinties. Tikriausiai dar teks palaukti, kol viskas grįš į savo vėžes. Nepaisant to, Dievas, matydamas mūsų gailestį, tą pačią akimirką pats bėga prie mūsų, laimingas ir patenkintas, kad grįžtame namo.

Krikščioniškas ugdymas

Gyventi tikėjimu Dievo Gailestingumu

Skelbiame trumpą Opus Dei prelato Mons. Fernando Ocariz žinią Dievo Gailestingumo sekmadienio proga.

Pastoraciniai laiškai

Popiežiaus Pranciškaus katechezės apie gailestingumą

Nepaprastojo jubiliejaus, prasidėjusio 2015 m. gruodžio 8 d. ir pasibaigusio 2016 m. lapkričio 30 d., kontekste, Popiežius Pranciškus pravedė 38 katechezes apie Dievo Gailestingumą.

Bažnyčia ir Popiežius

Gailestingumo darbai. Įžanga

Gailestingumo jubiliejaus metais Prelatas kas mėnesį pakomentuos vieną iš keturiolikos gailestingumo darbų. Įžangoje jis paaiškina gailestingumo darbų svarbą krikščionio gyvenime.

Straipsniai

Popiežius ragina kunigus būti pasirengusius klausyti išpažinčių

Popiežius prašė kunigų, kad jie, „kaip kad darė didieji šventieji“, dosniai rastų laiko klausyti išpažinčių, taip liudydami Dievo gailestingumą. Jis jiems kalbėjo apie šventuosius, tarp jų – apie Tėvą Pijų, šv. Joną Boską, šv. Josemaríą.

Opus Dei