Straipsnių kiekis: 9

Ko prašyti Dievo?

Ko prašome Dievo? Ar tinkamai prašome? Kokie mūsų troškimai? Visa tai rodo kur mūsų širdis ir kokia ji yra. Viešpats mus ragina prašyti to, kas mūsų egzistencijai svarbiausia, gražiausia, didingiausia, bet kas tai yra?

Krikščioniškas ugdymas

Naujieji atradimai (I): „Ta pirmoji Dievo vaiko malda“

Gilus suvokimas, kad esame Dievo vaikai, viską apverčia aukštyn kojomis: taip nutiko ir Šv. Chosemarijai, netikėtai atradusiam šią „Naują Viduržemio jūrą“.

Gyventi tikėjimu

Išpažintis: Dievas, kuris pribėga mus pasitikdamas

Šiomis karantino dienomis, daugumai mūsų labai sunku prieiti išpažinties. Tikriausiai dar teks palaukti, kol viskas grįš į savo vėžes. Nepaisant to, Dievas, matydamas mūsų gailestį, tą pačią akimirką pats bėga prie mūsų, laimingas ir patenkintas, kad grįžtame namo.

Krikščioniškas ugdymas

„Dievas apžvelgė visa, ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera“

Kodėl šiandien, mokslo epochoje, tikėjimas pasaulio sukūrimu toks svarbus? Pirmoji dviejų dalių straipsnio apie pasaulio sukūrimą dalis.

Gyventi tikėjimu

Gyventi tikėjimu Dievo Gailestingumu

Skelbiame trumpą Opus Dei prelato Mons. Fernando Ocariz žinią Dievo Gailestingumo sekmadienio proga.

Pastoraciniai laiškai

Gailestingumo darbai. Įžanga

Gailestingumo jubiliejaus metais Prelatas kas mėnesį pakomentuos vieną iš keturiolikos gailestingumo darbų. Įžangoje jis paaiškina gailestingumo darbų svarbą krikščionio gyvenime.

Straipsniai

Popiežius ragina kunigus būti pasirengusius klausyti išpažinčių

Popiežius prašė kunigų, kad jie, „kaip kad darė didieji šventieji“, dosniai rastų laiko klausyti išpažinčių, taip liudydami Dievo gailestingumą. Jis jiems kalbėjo apie šventuosius, tarp jų – apie Tėvą Pijų, šv. Joną Boską, šv. Josemaríą.

Opus Dei

Prelato laiškas (2007-ųjų birželis)

Mons. Javiero Echevarríos laiškas Opus Dei tikintiesiems. Šį mėnesį jis gvildena Švč. Trejybės ir Eucharistijos paslaptis.

Pastoraciniai laiškai ir žinios

Pašaukti šventumui

Opus Dei padeda sutikti Kristų darbe, šeimos gyvenime ir kituose kasdieniuose užsiėmimuose.

Opus Dei