Lydėti kenčiančius gailestingumo keliu

Birželio mėnesį Popiežius Pranciškus prašo melstis už tuos, kuriuos slegia dideli sunkumai, kad Jėzaus Širdyje surastų gyvenimo kelią.

Daug žmonių kenčia dėl juos prislėgusių rimtų sunkumų. Mes galime jiems padėti, palydėdami gailestingumo keliu, perkeičiančiu gyvenimą ir priartinančiu prie Kristaus Širdies, kuri visus mus priima ir sukelia švelnumo revoliuciją.

Melskimės, kad visi kenčiantys žmonės leistųsi paliečiami Jėzaus Širdies ir surastų gyvenimo kelią.


Ankstesnės Popiežiaus maldos intencijos

Pasaulinis Popiežiaus maldos tinklas