Vad var Opus Dei innan det blev en personalprelatur? Hur skiljer sig stadgarna från 1950 från dem som gäller idag?

Allt sedan grundandet den 2 oktober 1928 var Opus Dei i sitt väsen, om dock i ett begynnande stadium, det samma som vi ser utvecklat idag: en del av Katolska kyrkan, bestående av troende och hierarkiskt strukturerat under ett överhuvud som först var grundaren, den helige Josemaría Escrivá, som var präst.

Foto: SteveRhodes

Denna universella kyrkliga gemenskap behövde naturligtvis erkännas av Katolska kyrkan, och det var nödvändigt att den Heliga stolen ingrep för att utforma det som en hierarkisk struktur. Det har varit en lång process, vilket man kan förstå eftersom det handlar om ett nytt fenomen i Kyrkans liv.

Före upprättandet som personalprelatur, vilket är den form som helt överensstämmer med vad Opus Dei är, hade Opus Dei godkänts som sekulärinstitut. Detta gjorde det möjligt att erkänna att alla troende, såväl präster som lekmän, tillhörde en och samma kyrkliga gemenskap och gav den präst som var överhuvud vissa befogenheter.

Stadgarna från 1950 beskrev troget vad Opus Dei var, men eftersom de behövde passa ett sekulärinstitut, innehöll de vissa delar som inte passade samhörigheten med världen som utmärker Opus Deis karisma. Dessa delar har tagits bort i prelaturens stadgar.