Antal artiklar: 45

"Gud vandrar med mig": e-bok med Påvens katekesundervisning om hoppet

En värdefull resurs för bön och andlig läsning: för att leva "glada i hoppet" och smitta alla med denna livsglädje.

Kristet liv

Glädje i den uppriktiga och sanna kärleken

Vi uppmärksammar den första årsdagen av Amoris laetitia med en sammanfattning av exhortationen tagen ur katolskakyrkan.se och några citat från själva exhortationen.

Om Påven

Påven Franciskus telegram efter Opus Deis prelats bortgång

I ett telegram till Prelaturens hjälpvikarie Msgr. Fernando Ocáriz framförde påven Franciskus på tisdagen sina kondoleanser över bortgången av Opus Deis prelat Javier Echevarría:

Om Påven

”Påven vill verkligen hälsa på alla”

"Jag är mycket glad över Opus Deis arbete i Sverige!" Så sade påven Franciskus till fader Jorge de Salas under sitt besök i Sverige. Fader Jorge fick uppdraget att tolka påven under det intensiva dygnet, och hans glädje över detta är påtaglig: "Det var en av de bästa dagarna i mitt liv!" I KM-artikeln nedan berättar han mer.

Pressklipp

Skrev brev till påven – sedan ändrade han sig

Från början skulle påven inte ha någon mässa för de svenska katolikerna. Men många skrev brev till honom – och han bestämde sig därför att stanna i Sverige en halv dag extra.

Pressklipp

Mässa i Swedbank Stadion

Påven Franciskus tal i Sverige (31 oktober-1 november).

Om Påven

Apostolisk resa till Sverige: Angelusbönen

Påven Franciskus tal i Sverige (31 oktober-1 november). Strax före välsignelsen bad påven Franciskus Angelusbönen tillsammans med de 19 000 troende på Malmö Stadion.

Om Påven

Påven Franciskus resa till Sverige

Påven Franciskus resa till Sverige (31/10-1/11) med anledning av uppmärksammandet av reformationens 500-års minne.

Om Påven

Ulf Ekman: Påven har en roll som herde och tjänare till alla kristna

1983 grundade den unge lutherske prästen Ulf Ekman den fria församlingen ”Livets Ord” tillsammans med sin fru Birgitta. Han drevs av en önskan att människor skulle finna en personlig relation till Jesus, och av att ge lekmän verktyg för att evangelisera och tjäna sin nästa. Församlingen sprang ur en pingstkarismatisk tradition där motviljan och okunskapen om Katolska Kyrkan var stor.

Personligt

Ekumenisk gudstjänst i Lunds Domkyrka

Påven Franciskus tal i Sverige (31 oktober-1 november).

Om Påven