Guadalupe Ortiz de Landázuri blir saligförklarad den 18 Maj 2019

Den Heliga stolen har meddelat att Påve Franciskus, på begäran av Prelaten i Opus Dei, Msgr Fernando Ocáriz – har beslutat att Guadalupe Ortiz de Landázuri kommer att saligförklaras i Madrid den 18 maj 2019

Den Heliga stolen har meddelat att Påve Franciskus, på begäran av Prelaten i Opus Dei, Msgr Fernando Ocáriz – har beslutat att Guadalupe Ortiz de Landázuri kommer att saligförklaras i Madrid, hennes hemstad, lördagen den 18 maj 2019, årsdagen för hennes Första Heliga Kommunion. Den 8 juni 2018 godkände Den Helige Fadern de mirakel som behövdes för att hon skall bli saligförklarad.

Den Helige Faderns representant som kommer att närvara vid ceremonin är Kardinal Angelo Becciu, prefekt för helgonkongregationen.

Mer detaljer om platsen och andra evenemang kommer att bli tillgängliga under de närmsta veckorna på www.guadalupeortizdelandazuri.org, inklusive andra sätt där man kan få inblick i livet på de framtida saliga.

Den Helige Faderns representant som kommer att närvara vid ceremonin är Kardinal Angelo Becciu, prefekt för helgonkongregationen

"Denna nyhet fyller oss med tacksamhet till Gud och den Helige Fadern", sade Msgr Fernando Ocáriz i ett brev till Prelaturens medlemmar och vänner. "Jag uppmanar er alla till att delta i min bön till Guadalupe för påvens intentioner, särskilt för synodsarbetet i Rom som handlar om ungdomar, tron och kallelsen. "

"Denna händelse i kyrkan hjälper till med att betona hur ett liv i tjänst till Gud och andra, inklusive de mest behövande, kan fyllas av glädje och mening, som vi ser i Guadalupes liv. Hon visste hur man kunde möta Gud i de mest vardagliga ansträngningarna, i hennes vetenskapliga forskning och undervisning, i de olika uppgifterna som de helige Josemaría tilldelade henne, i hennes sjukdom som hon bar med en stark kristen anda."

Den spanska kemisten, som också tillbringade flera år i Mexiko och Italien, är den första lekmannen i Opus Dei som skall saligförklaras.

Kort biografi

Guadalupe Ortiz de Landázuri (Madrid, 1916 – Pamplona, 1975) var en av de första kvinnorna som blev medlem i Opus Dei och som hjälpte den helige Josemaría att sprida den kristna universella kallelsen till helighet. Texten i dekretet som utgivits av helgonkongregationen belyser hur Guadalupe levde dygderna på ett heroiskt sätt och "med glädje gav sig helt till Gud och till kyrkans tjänst, och som upplevde gudomlig kärlek med intensitet" (Dekret om de heroiska dygderna i Guadalupe Ortiz de Landázuris liv).

Guadalupe präglades tidigt av hennes starka karaktär och mod. Som den yngsta av fyra barn – varav ett av dem dog innan Guadalupe föddes – började hon på gymnasium på Vår fru av Pilar skola, en institution som drivs av marianisterna, i staden Tetuan, där hennes far arbetade som arméofficer. Som den enda tjejen i sin klass utmärkte hon sig själv med hennes mod och starka akademiska betyg. Hon slutade gymnasiet i Madrid år 1933, och i oktober samma år trädde hon in i den Kemiska fakulteten vid Centraluniversitetet. Bland de sextio första årsstudenterna i hennes grad var hon en av endast fem kvinnor.

I juli 1936, vid starten av det spanska inbördeskriget, blev hennes far arresterad och dömd till döden efter en summarisk process. Tillsammans med sin mamma och bror, Eduardo, följde Guadalupe sin far i hans sista timmar. Trots förlustens enorma smärta och även behovet av att behöva fly från Madrid med sin mamma, uttryckte hon aldrig vrede mot de som var ansvariga för sin fars död. År senare, när hon redan flyttat till Mexiko, höll hon kontakten med olika personer som hade varit på republikanska sidan, varav många tvingades fly från landet efter kriget.

Hon förstod att Gud kallade henne till att vara en del av denna nya institution med total tillgivenhet och i apostoliskt celibat

1939, efter kriget, återvände Guadalupe slutligen till Madrid, där hon fullförde sin examen i kemi och började undervisa vid flera skolor. Det var under denna period som hon träffade Opus Deis grundare och förstod att Gud kallade henne till att vara en del av denna nya institution född i hjärtat av den katolska kyrkan, med total tillgivenhet och i apostoliskt celibat. Det var 1944 och Guadalupe var 27 år gammal. Från och med det ögonblicket ägnade hon sig åt att söka personlig helighet genom sitt vardagliga arbete och sina uppgifter, samt att hjälpa andra till att göra detsamma. Hennes glädje var smittsam, och hennes styrka gjorde det möjligt för henne att möta svårigheter med en positiv anda. Hon utmärkte sig för sin optimism och generositet.

År 1950 föreslog Opus Deis grundaren att Guadalupe skulle åka till Mexiko. Hon svarade genast jakande och flyttade dit med entusiasm. Där satt hon igång Opus Deis olika utbildningsaktiviteter tillsammans med olika människor. Bland hennes första projekt så var det ett studenthem som låg på Köpenhamnsgatan i den mexikanska huvudstaden. Guadalupe fokuserar särskilt på att inrätta ett träningscenter och skola för landsbygdskvinnor i Montefalco där de lärde sig att läsa och skriva, förutom hantverk.

År 1956 lämnade hon Mexiko för att hjälpa den helige Josemaría på huvudsätet av Opus Dei i Rom. Efter några månader tvingade en mitralstenos i hennes hjärta henne att lämna Rom och återvända till Madrid för att få medicinsk behandling. Hon skulle leva resten av sitt liv i den staden. Hon slutförde sina doktorandstudier i kemi och gick med i Ramiro de Maetzu-institutet som lärare och senare som professor vid kvinnoskolan för industriella mästare i huvudstaden. Under denna tid tog hon ansvar för hennes mammas vård, samtidigt som hon ledde ett Opus Dei centra och fortsatte att utöva en intensiv yrkesaktivitet.

Trots hennes hälsotillstånd så minskade hon inte på sin arbetsfrekvens eller stoppade sina apostoliska flöden med människor i alla åldrar. Även i dessa år samarbetade hon i början med Centrum för studier och forskning inom hushållsvetenskap (CEICID) där hon undervisade i kemi.

År 1975 tvingade hjärtproblemet som långsamt hade underminerat hennes hälsa, henne att genomgå en annan operation i Pamplona. Trots operationens uppenbara framgång, ledde efterföljande andningssvårigheter till slut till hennes död den 16 juli 1975. Den 5 oktober 2018 flyttades hennes grav från Pamplona till Oratorio del Caballero de Gracia i Madrid.

Ladda ner i högupplösning infografik om Guadalupes liv

Information om Guadalupes helgonförklaringsprocess.

Kort biografi över Guadalupe.

Miraklet som botade Antonio Jesús Sedano Madrid genom Guadalupes förbön.

Godkänt mirakel som tillskrivs Guadalupes Ortiz de Landázuri förbön.