«Jesusbarnet uttrycker Guds enkelhet»

Opus Deis prelat reflekterar över julens budskap och uppmuntrar oss att göra Jesus närvarande bland människorna genom att tjäna dem och sprida frid. Han ber också om förböner för påven Franciskus och särskilt för ungdomssynoden 2018.