Påven Franciskus kallar till gemensam bön för ett slut på pandemin

Nu på onsdag den 25 mars, klockan 12, inbjuder Påven Franciskus alla kristna att tillsammans be Herrens bön för ett slut på pandemin. Samma syfte har den andakt som påven kommer att hålla fredag den 27 mars, klockan 18 i Peterskyrkan

"Under dessa dagar av prövning, när mänskligheten skakas av hotet om pandemin, vill jag föreslå att alla kristna tillsammans riktar sina röster mot himlen, “sade påven Franciskus den 22 mars.

"Jag uppmanar ...kristna ledare världen över, att tillsammans med kristna från olika kyrkor och samfund, åberopa Gud den högste och allsmäktige, och förenas i den bön som Jesus vår Herre själv har lärt oss, sade han efter Angelus-bönen.

Den 25 mars firas Marie bebådelses dag, "då många kristna kommer ihåg när ärkeängeln Gabriel kom med bud till Maria om inkarnationen av Ordet, sade påven. “Må Herren höra den förenade bönen från alla sina lärjungar som förbereder sig för att fira den uppståndne Kristus seger, tillade han.

Samtidigt meddelade påven Franciskus att han ämnar ge en extraordinär välsignelse Urbi et Orbi nu på fredag, den 27 mars, kl 18, från en folktom Petersplats. Påven bad alla att andligen delta i den via media. Denna välsignelse "För staden (Rom) och till världen" ges normalt endast på jul- och påskdagen. Man har möjlighet att få en fullständig avlat enligt de sedvanliga villkoren.

Libreria Editrice Vaticana / Rome Reports