Antal artiklar: 69

Den saliga jungfru Marias smärtor

Den 15 september firas den saliga jungfru Marias smärtor. Enligt en gammal tradition kommer kristna ihåg "jungfruns sju sorger": stunder när hon, fullkomligt förenad med sin son Jesus, kunde dela sin smärta och kärlek på djupet med hans offer. Vi erbjuder ett urval av texter av den helige Josemaría om var och en av sorgerna.

Be med den helige Josemaría

Ingen dag utan kors, med glädje!

Den helige Josemaría skrev ofta ner denna bönesuck i början av året som en påminnelse för den väg han ville gå. ”Du kommer kanske att be mig om andra ord för det kommande året, och jag säger konkret: ‘servite Domino in laetitia!’ »Tjäna Herren med glädje!«"

Be med den helige Josemaría

En ny omvändelse

Den salige Josemaría skrev i ”Smedjan” nr. 32: ”Att komma närmare Gud innebär att vara redo att omvända sig på nytt, att ännu en gång räta till kursen, att lyssna uppmärksamt till hans ingivelser – de heliga önskningar han väcker till liv i våra själar – och att sätta dem i verket.”

Be med den helige Josemaría

Den saliga jungfru Marias födelse

Som den helige Josemaría sade, när vi firar marianska högtider, och under flera tillfällen under vardagen tänker vi kristna många gånger på den heliga Jungfrun. Om vi tar vara på dessa ögonblick, om vi tänker på hur vår moder skulle ha handlat i de uppgifter som vi har att utföra, kommer vi undan för undan att lära oss, och vi kommer till slut att likna henne, som barn liknar sina mödrar.

Be med den helige Josemaría

Trons under

Den vanliga försynen är ett ständigt mirakel, men … Han kommer att använda sig av extraordinära medel när de behövs.

Be med den helige Josemaría

De heliga Petrus och Paulus högtid

Den 29 juni firar Kyrkan de heliga Petrus och Paulus högtid. Av denna anledning lägger vi fram några texter av den salige Josemaría om kärleken till Kyrkan och till påven.

Be med den helige Josemaría

Att tala med Gud

Du har skrivit till mig: ”Att be är att tala med Gud. Men om vad?” Om vad? Om honom och om dig, om glädjeämnen och bekymmer, om framgångar och motgångar, om höga mål och vardagliga sorger … Om dina svagheter. Tacksägelser och böner. Att älska och att sona. I korthet: att lära känna honom och dig själv, att ”umgås”. (Vägen, 91)

Be med den helige Josemaría

Gud tröttnar inte på att förlåta

Några texter av den salige Josemaría om bikten samt en video där Opus Deis grundare under ett möte i Venezuela 1975 talar om vikten av att ta emot botens sakrament.

Be med den helige Josemaría

Att sköta de små sakerna

”Gör allt av Kärlek. Om ni gör det så finns inga små saker: allt blir stort. Ståndaktighet i små saker av Kärlek är heroism”. (Vägen, 813)

Be med den helige Josemaría

Jesu återfinnande i templet

Texter av sankt Josemaría om rosenkransens femte glädjerika hemlighet.

Be med den helige Josemaría