Antal artiklar: 60

De heligas samfund

Den 1 november firar Kyrkan alla helgons dag. Det är ett bra tillfälle för att reflektera över de kristnas plikt till att söka helighet och ansvaret för att hjälpa de andra till heligheten. Vi publicerar några texter av den helige Josemaría om de heligas samfund.

Be med den helige Josemaría

Rosenkransen

Den heliga rosenkransen. De glädjerika, smärtorika och ärorika mysterierna i Jungfru Marias liv binder en krans av lovprisningar som oavbrutet upprepas av himlens änglar och helgon … och av dem som älskar vår Moder här på jorden.

Be med den helige Josemaría

Om vördnad för jungfru Maria och rosenkransen

Den helige Josemaría hade alltid en mycket djup mariansk fromhet. Under rosenkransens månad publicerar vi nu några av Opus Deis grundares texter som flödade fram ur hans sonliga relation till jungfru Maria.

Be med den helige Josemaría

Omvändelse, ånger, kärlek

En människas liv är på sitt sätt en ständig återkomst till Fadershuset. Vi återvänder genom ånger, genom den hjärtats omvändelse som innebär att man vill förändras, att man fattat ett fast beslut att bättra sitt liv och uttrycker detta i form av uppoffring och självutgivelse. (När Kristus går förbi, nr. 64)

Be med den helige Josemaría

S:ta Maria från Magdala

Den 10 juni 2016 fastställde påven Franciskus genom ett dekret, att S:ta Maria från Magdalas minnesdag som firas den 22 juli, blir upphöjt till en festdag. Vi erbjuder några texter av Helige Josemaría för att meditera och betrakta.

Be med den helige Josemaría

Den Helige Andes ankomst

Kyrkan förbereder sig för att fira Pingstdagen. Vi publicerar några texter av den helige Josemaría om den Helige Ande: “Hjälp mig att be om en ny Pingst, som än en gång må sätta världen i brand.” (Plogfåran, 213).

Be med den helige Josemaría

Jungfru Marias kröning

Den 22 augusti är jungfru Maria drottningens minnesdag. Tillsammans med den helige Josemaría betraktar vi detta citat: "Var full av tillförsikt: vår moder är Guds moder, den heliga Jungfrun Maria, himmelens och jordens drottning".

Be med den helige Josemaría

Femte ljusets mysterium: Eukaristins instiftande

”Jag tackar Gud för frukterna från detta rosenkransår – sade Johannes Paulus II i Pompeji den 7 oktober 2003, vilket har medfört ett betydande uppsving för rosenkransbönen. Denna bön som är så enkel och djup på samma gång.” Texter av sankt Josemaría om femte ljusets mysterium.

Be med den helige Josemaría

Jesus Kristus besegrade döden

På Alla Själars dag uppmanar Kyrkan alla kristna att be för de avlidna. Vi presenterar några texter av den helige Josemaría om den kristna synen på döden.

Be med den helige Josemaría

Livet har övervunnit döden

Några texter av den salige Josemaría med anledning av Herrens Uppståndelses högtid.

Be med den helige Josemaría