Generositet

I Torontos Downsview Park, kort före hans avresa till Guatemala och Mexiko, uttryckte påven Johannes Paulus II för deltagarna i Världsungdomsdagen följande önskan: "att de föresatser ni har fattat i dessa dagar av tro och festlighet må leda till rikliga frukter av engagemang och vittnesbörd”. Vi har nu valt ut några texter av den salige Josemaría med generositetens dygd som rödtråd.

Bild av Ben White på Unsplash

Ju generösare du är gentemot Gud, desto lyckligare blir du.

Plogfåran, 18

Att ge sig själv är det första steget på en språngmarsch av offer, glädje, kärlek och förening med Gud. Och på det sättet fylls hela livet av en välsignad galenskap, som finner glädje där mänsklig logik endast ser försakelser, lidande och smärta.

Plogfåran, 2

Herrens rop - kallelsen - låter alltid på samma sätt: "Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig."

Ja, kallelsen kräver försakelser, offer. Men hur behagligt är inte offret - gaudium cum pace, glädje och frid - om man fullständigt avsäger sig allt!

Plogfåran, 8

När din egoism avlägsnar dig från det gemensamma strävandet efter människornas sunda och heliga välfärd, när du blir beräknande och inte rörs av din nästas materiella eller moraliska elände, måste jag säga dig något mycket hårt för att du skall reagera: om du inte känner ett välsignat broderskap med medmänniskorna, dina bröder, och lever utanför den stora kristna familjen, är du ett stackars hittebarn.

Plogfåran, 16

Ofta frestas man att reservera lite tid för sig själv ...

Lär dig en gång för alla att råda bot på den småaktigheten, korrigera den genast!

Plogfåran, 19

En brådskande uppgift: att väcka troendes och icke-troendes samveten - att mobilisera människor av god vilja - så att de samarbetar och skaffar de materiella medel som är nödvändiga för att arbeta med människorna.

Plogfåran, 24

Jungfru Maria, en läromästare i gränslös hängivenhet. Minns du? Med en hyllning riktad till henne säger Jesus Kristus: "Den som gör min himmelske Faders vilja är min mor ... !"

Be denna goda Moder att hennes exemplariskt generösa svar må växa i styrka - kärlekens och befrielsens styrka - i din själ: Ecce ancilla Domini. Se, jag är Herrens tjänarinna!

Plogfåran, 33