Antal artiklar: 69

Herrens dop i Jordan

Ett stycke ur Matteusevangeliet och texter av den helige Josemaría för att be på högtiden för Herrens dop.

Be med den helige Josemaría

Marias rening och barnets frambärande i templet

Texter av sankt Josemaría om Marias rening. ”Ett antal historiska omständigheter har också gjort det mer aktuellt att omigen lyfta fram rosenkransbönen. Först av allt behovet av att bönfalla Gud om fredens gåva”(Johannes Paulus II, Rosarium Virginis Mariae, 6)

Be med den helige Josemaría

Den kristnes hopp

”Himlen är målet för vår jordiska vandring. Jesus Kristus har gått före oss och där (...) väntar han på vår ankomst”. Vi lägger fram några texter av den salige Josemaría - samt ett video - där Opus Deis grundare, under ett möte i Peru år 1974 svarar på frågan: Vad kan vi göra för att bättre uppfatta vad himlen är?

Be med den helige Josemaría

Vår moder, lär oss att umgås med din Son

Med anledning av majmånad återger vi här några tankar om Jungfru Maria, tagna ur ”Smedjan”.

Be med den helige Josemaría

Julen kommer

”I dag skall ett ljus lysa över oss, för åt oss är Herren född.” Detta är den stora förkunnelse som i dag gör oss kristna rörda och som genom oss riktas till hela mänskligheten. Några texter av den helige Josemaría om Julen.

Be med den helige Josemaría

Ett nytt år: att börja om

“Det kristna livet består i att ständigt börja och börja om, att förnya sig varje dag.” (Den helige Josemaría, ”När Kristus går förbi”, 114)

Be med den helige Josemaría

Att tacka Gud

Vänj dig vid att många gånger om dagen upplyfta ditt hjärta i tacksamhet till Gud.

Be med den helige Josemaría

En tid för att förbereda sig för Julen

Det är redan Advent. Vilken utmärkt tid för att förnya längtan, nostalgin, den ivriga åstundan efter Kristi ankomst!, efter att han dagligen skall komma till din själ i Eukaristin! – ”Ecce veniet!” – se, han kommer, säger Kyrkan till oss uppmuntrande. Den helige Josemaría, Smedjan, 548.

Be med den helige Josemaría

Studier

”Du som är student: bygg upp en grundlig och verksam fromhet, utmärk dig i dina studier och se till att känna en djup önskan efter att vara apostoliskt verksam i ditt yrke. – Jag lovar dig att med kraften i din religiösa och vetenskapliga bildning kommer även snabba och omfattande framgångar.” (Vägen, 346)

Be med den helige Josemaría

Herrens tvåtusen år långa väntan

Jesus har stannat kvar i den heliga Hostian för vår skull! För att vara kvar vid vår sida, för att stödja oss, för att leda oss. Och kärlek återgäldas endast med kärlek. - Hur skulle vi kunna annat än att gå till tabernaklet varje dag, även om det bara är för några minuter, för att ge honom vår hälsning och en sons och broders kärlek? (Plogfåran, nr. 686)

Be med den helige Josemaría