Antal artiklar: 85

I Vår Fru av Karmels högtidsdag

Den 16 juli 1251 uppenbarade sig vår Fru för sankt Simon Stock och sa till honom: "Den som dör med karmels skapular kommer inte att lida av evig eld." Vad är Vår Fru av Berget Karmels skapular och hur spreds denna andakt?

Be med den helige Josemaría

Vår moder, lär oss att umgås med din Son

"Och om du ibland inte vet hur du skall tala med honom eller vad du skall säga, eller inte vågar söka Jesus inom dig, vänd dig då till Maria". Vi återger här några tankar om Jungfru Maria, tagna ur ”Smedjan”.

Be med den helige Josemaría

Vår moder Maria

Moder! Kalla på henne med hög, mycket hög, röst. Hon hör dig, hon ser att du kanske är i fara och hon - vår Fru, din Moder - erbjuder dig, med sin Sons nåd, sin famns tröst och ömheten i sina smekningar. Sedan är du styrkt inför nästa strid. Vägen, 516

Be med den helige Josemaría

Glädjerika mysterier (1): Bebådelsen

I hans apostoliska brev ”Jungfru Marias Rosenkrans” erbjöd den helige Johannes Paulus II de kristna att be denna bön för att av Maria lära sig ”att betrakta skönheten i Kristi ansikte och uppleva hans kärleks djup”.

Be med den helige Josemaría

Smärtorika mysterier (1): Jesu dödsångest i Getsemane

Från första början har man inom kristen fromhet stannat till och betraktat varje enskilt ögonblick i Kristi lidanden, speciellt under fastan genom bruket av korsvägsandakterna, och förstått att kulmen i uppenbarelsen av Guds kärlek till oss står att finna där och att hans lidanden är källan till vår räddning. I rosenkransebönen finns vissa utvalda ögonblick av Jesu lidanden med, och sporrar den som ber att betrakta i dem i sitt hjärta och återuppleva dem.

Be med den helige Josemaría

Smärtorika mysterier (4): Korsbärandet

”Det viktigaste skälet till att med starkt uppmana till rosenkransbön är att bönen på ett utomordentligt sätt kan fostra fram ett engagemang hos de kristna att i kontemplation betrakta det kristna mysteriet.” (den helige Johannes Paulus II, ”Rosarium Virginis Mariæ”, 5). Den helige Josemarías texter om den fjärde smärtorika hemligheten.

Be med den helige Josemaría

Ljusets mysterier (1): Herrens dop

Påven Johannes Paulus II har proklamerat rosenkransens år för att ”mana till kontemplation av Kristi ansikte tillsammans med hans allraheligaste Moder”. Vi kommer att göra den här reflektionen om rosenkransen med hjälp av några texter där sankt Josemaría betraktar ljusets mysterier.

Be med den helige Josemaría

Ljusets mysterier (2): Bröllopet i Kana

”I berättelsen om bröllopet i Kana”, sade Påven 1997, ”lägger den helige Johannes fram Marias första inskridande i Jesu offentliga liv och betonar hennes medverkan i Sonens uppdrag”. Texter av sankt Josemaría om andra ljusets mysterium.

Be med den helige Josemaría

Ljusets mysterier (3): Förkunnelsen om Guds rike

”Sanning och rättvisa; frid och glädje i den helige Ande. Detta är Kristi rike: Guds handlande som räddar människorna” (Sankt Josemaría, "Det är Kristus som går förbi", 180). Texter av sankt Josemaría om tredje ljusets mysterium.

Be med den helige Josemaría

Smärtorika mysterier (5): Korsfästelsen

”Smärtans mysterier leder den troende att återuppleva Jesu död vid korsets fot, nära Maria, för att tillsammans med henne utforska djupen i Guds kärlek till människan och att upplev hela dess livgivande kraft.” (Johannes Paulus II, Rosarium Virginis Mariæ, 22). Texter av den helige Josemaría om den femte smärtorika hemligheten.

Be med den helige Josemaría