Pingstdagen

Kyrkan förbereder sig för att fira Pingstdagen. Vi publicerar några texter av den salige Josemaría om den Helige Ande.

Opus Dei - Pingstdagen

En säker väg mot ödmjukhet är att begrunda att vi kan bli effektiva redskap trots att vi saknar talang, rykte eller förmögenhet, om vi vänder oss till den helige Ande så att han kan skänka oss sina gåvor.

Trots att Apostlarna hade undervisats av Jesus i tre års tid, flydde de av fruktan inför Kristi fiender. Efter Pingst lät de sig däremot piskas och fängslas och till sist gav de sina liv som vittnesbörd för sin tro.

Plogfåran, 283

Umgås med den helige Ande, den store Förbigångne. Det är han som måste helga dig.

Glöm inte att du är Guds tempel. Tröstaren bor i din själs innersta: lyssna på hans ingivelser och rätta dig efter dem.

Vägen, 57

Ensam? Nej, du är inte ensam. Vi är mycket nära dig, trots att vi är långt borta.

Dessutom ... bor den helige Ande - Gud med dig - i din själ, i nådens tillstånd, och lyfter upp alla dina tankar, önskningar och gärningar på ett övernaturligt plan.

Vägen, 273

Tre mycket viktiga punkter för att föra med sig människor till Herren: att du glömmer bort dig själv och bara tänker på din Fader Guds ära; att du som en god son underkastar din vilja den himmelska viljan, som Jesus Kristus lärt dig; att du beredvilligt följer den helige Andes ingivelser.

Plogfåran, 793

Venite post me et faciam vos fieri piscatores hominum - Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare. Det är inte utan orsak som Herren använder de orden: man måste fånga människor - som fisk - vid huvudet.

Vilket evangeliskt djup har inte "förståndets apostolat"!

Vägen, 978