Den helige Josemarías första kommunion

Den 23 april 1912 tog den helige Josemaría emot sin första kommunion. Herren, brukade han säga, "ville komma till mig för att bli mitt hjärtas värd".

I Spanien tog barn vanligtvis inte emot sin första kommunion förrän de var tolv eller tretton år gamla, en sed som också följdes i många andra länder. Tack vare ett dekret av den helige Pius X, 1910, sänktes den åldern till den då man kan bruka sitt förnuft, cirka sju år.

Datumet för bestämmelsen sammanföll med förberedelserna inför den internationella eukaristiska kongressen som skulle hållas i Madrid i juni 1911. Av denna anledning intensifierades katekesundervisningen i alla Spaniens församlingar, med tanken på att så många barn som möjligt skulle kunna ta emot den heliga Eukaristin.

Kort till minne av den helige Josemarías första kommunion

En piarist präst, fader Manuel Laborda de la Virgen del Carmen — "Fader Manolé", som eleverna kärleksfullt kallade honom —, var ansvarig för att förbereda Josemaría. Och i väntan på den efterlängtade dagen för första kommunion, lärde han pojken en bön som höll hans önskan vid liv: —«Jag önskar att ta emot dig Herre med den renhet, ödmjukhet och andakt som vilken din allra heligaste Moder tog emot dig; med helgonens anda och glöd». Bön som han sedan dess reciterade mycket ofta.

Opus Deis grundaren lärde sig "den andliga kommunionen" tack vare fader Manuel Laborda.

Han tog emot sin första kommunion den 23 april 1912, exakt tio år efter att han blivit konfirmerad. Det var högtiden för sankt Göran, skyddshelgon för Aragonien och Katalonien, och den traditionella dagen för ceremonin, som ägde rum i Piarister-skolans kyrka. I det ögonblick då han tog emot kommunionen bad han för sina föräldrar och systrar och bad Jesus att ge honom nåden att aldrig förlora honom.

Han mindes alltid med stor tillgivenhet årsdagarna för det datumet, då Herren, som han sa: "ville komma till mig för att bli mitt hjärtas värd".


Den andliga kommunionen: en bön som spred sig över världen.

Vad ska jag säga till honom efter kommunionen? Texter av den helige Josemarías för att be.

• E-bok: Påven Franciskus katekes om den heliga mässan.