Den andliga kommunionen: en bön som spred sig över världen

En artikel om den slumpmässiga upptäckten av ursprunget till den andliga kommunionen, som den helige Josemaría spred till många tusen människor runt om i världen. Den som berättar är fader Jesus Sancho.

den helige Josemarías handstil på lappen där den ”andliga kommunionen” står skrivet. Jag önskar att ta emot dig Herre med den renhet, ödmjukhet och andakt med vilken din allraheligaste moder tog emot dig, med helgonens anda och glöd.

Jag visste att det var genom en av hans lärare, pater Manuel Laborda, som grundaren till Opus Dei fick lära sig den andliga kommunionen som har stärkt den eukaristiska fromheten hos många människor världen över. Pater Laborda var lärare på den skola i Barbastro där den helige Josemaría gick som pojke. Men vad var själva ursprunget till denna pärla av eukaristisk fromhet? Var det en bön som alla piaristbröder i skolan i Barbastro bad eller var det bara Fader Laborda som bad den? Trots att jag inte letade efter källan till denna bön, hittade jag den av en slump, och det var verkligen tur.

Ett minneskort från den helige Josemarías första kommunion.

Sidan 308 i en gammal katekes

Medan jag forskade för att skriva en artikel om Vår Fru i Scripta de Maria, tidskriften från Mariologiska institutet i Torreciudad, påmindes jag om en katekes som jag hade läst i min hemstads församling som förberedelse för min första kommunion: Fader Ramos katekes som den kallades. Jag tänkte att den skulle kunna vara samma katekes som den helige Josemaría också studerade och läste i som ung i Barbastro.

Jag kontaktade Navarrabiblioteket och bad om en kopia av katekesen. Så småningom fick jag en kopia, men den var av dålig kvalitet. Jag fick den även i digitalt format, men på grund av originalets skick var det svårläsligt.

Jag kontaktade även piaristbrödernas skola i Alcañiz, där författaren till katekesen varit rektor. Där fick jag förslaget att kontakta piaristskolan i Saragossa, där jag kunde få ta del av en kopia av den så kallade stora katekesen: En förklaring av kristen lära. Enligt den metod som används av prästerna på piaristskolorna. Presenterad som en form av dialog mellan lärare och elev. Av Fader Cayetano de San Juan Bautista. Präst på piaristskolorna. Katekesen trycktes i Pamplona år 1800 och består av 357 sidor. Jag började läsa stycke för stycke och det var så fantastiskt när jag stötte på denna bön på sidan 308, där författaren försöker stärka läsarens önskan om att få ta emot Vår Herre i den Heliga Kommunionen: Jag önskar att ta emot dig Herre och min Gud, med den renhet, ödmjukhet och kärlek med vilken din allraheligaste moder tog emot dig och med helgonens glöd och anda.

Jag kom ihåg en katekes som jag hade läst i min hemstads församling som förberedelse inför min första kommunion: den berömda katekesen av Fader Ramo, som den kallades. Jag tänkte att den skulle kunna vara den samma katekes som den helige Josemaría också studerade och läste i som ung i Barbastro

Det verkar som att denna bön kommer ifrån denna katekes, men med små förändringar av den helige Josemaría, eller av pater Laborda. Oavsett omständigheterna, är den en del av piaristbrödernas fromhetsarv som fördes vidare till den helige Josemaría. Det kvarstår fortfarande att se huruvida den hänfördes till Fader Cayetano de San Juan Bautista eller om den kommer från en tidigare författare.

Tydliga idéer från Katekesen

Jag skrev till Opus Deis prelat och informerade honom om min upptäckt. Jag utgick ifrån att han skulle uppskatta att få ta del av den fullständiga texten av katekesen, så jag återskapade texten noggrant från den digitala kopian enligt originalet och skickade den till honom. Jag kommer ihåg att, i stunder av förväxling och förvirring av kyrkans lära, rekommenderade alltid Opus Deis grundare att använda oss av de säkra källorna från de gamla katekeserna som är fyllda med sund lära.

Han berättade en gång för en stor grupp föräldrar som hade samlats: i två tusen år har Guds Kyrka och Guds präster predikat samma lära. För som jag ofta brukar säga, har religionen inte skapats av oss människor genom omröstning och val. Ta vara på de gamla katekeserna! Mina döttrar och söner: de är underbara skatter! Kasta inte bort dem! Läs dem! Läs dem i lugn och ro för att kunna hjälpa dina barn att bevara sin tro.

Nu har vi också ett annat stort instrument för att få en djupare förståelse av tron och sprida den till andra: Katolska Kyrkans Katekes och Lilla Kateksesen, som ett uttryck för kyrkans ständiga tro.

Utan någon speciell ansträngning från min sida har försynen låtit mig upptäcka detta, och den helige Josemaría har säkert också haft något med detta att göra!

*****

Fader Jesus Sancho är präst i Teruels stift i Spanien och är teologie doktor. Han har på Teruels prästseminarium undervisat i grekisk och dogmatisk teologi och på Navarra Universitetet har han undervisat i Sakramental teologi.