Den andliga Kommunionen: En bön som spred sig över världen

En artikel om den ”tillfälliga” upptäckten av källan till den ”andliga kommunion” som den helige Josemaría har spridit till så många tusen människor runt om i världen.

Opus Dei - Den andliga Kommunionen: En bön som spred sig över världen den helige Josemarías handstil på Lappen där den ”andliga kommunionen” står skrivet. Jag önskar att ta emot dig Herre med den renhet, ödmjukhet och andakt med vilken din allraheligaste moder tog emot dig, med helgonens anda och glöd.

Jag visste att det var från en av hans lärare , pater Manuel Laborda, som grundaren till Opus Dei fick lära sig om den ”andliga kommunionen” som har stärkt den eukaristiska fromheten hos så många människor världen över. Pater Laborda var lärare på Barbastro skolan som den helige Josemaría gick på som ung pojke. Men vad är själva ursprunget till denna pärla av eukaristisk fromhet? Var det en bön som piaristbröderna som driver skolan i Barbastro bad, eller var det Fader Laborda som bad den? Trots för att jag inte letade efter själva källan till denna bön, så hittade jag den av en slump och upptäckten visade sig verkligen att vara lyckad.

Ett minneskort från den helige Josemarías första kommunion.

Sidan 308 i en gammal katekes

Medans jag forskade för att kunna publicera en artikel om Vår Fru i Scripta de Maria, tidskriften från Mariologiska institutet i Torreciudad, påmindes jag om en katekes som jag hade läst i min hemstads församling som förberedelse inför min första kommunion: den berömda katekesen av Fader Ramo, som den kallades. Jag tänkte att den skulle kunna vara den samma katekes som den helige Josemaría också studerade och läste i som ung i Barbastro.

Jag kontaktade Navarra-biblioteket och bad om en kopia av katekesen. Så småningom mottog jag en kopia, men av dålig kvalitet och i ett digitalt format, men på grund av originalets skick var det svårläsligt.

Jag kontaktade även piaristbrödernas skola i Alcañiz, där författaren till katekesen varit rektor. Där fick jag förslaget om att kontakta piaristskolan i Saragossa, där jag kunde få ta del av en kopia av den så kallade stora katekesen: En förklaring av kristen doktrin. Enligt metoden som används av prästerna på piaristskolorna. Presenterad som en form av dialog mellan en Mästare och elev. Av Fader Cayetano de San Juan Bautista. Präst på piaristskolorna. Katekesen blev tryckt i Pamplona år 1800 och består av 357 sidor. Jag började läsa stycke för stycke och det var så fantastiskt när jag stötte på denna bön på sida 308, där författaren försöker öka och stärka läsarens önskan om att få ta emot Vår Herre i den Helige Kommunionen: Jag önskar att ta emot dig Herre och min Gud, med den renhet, ödmjukhet och kärlek med vilken din allraheligaste moder tog emot dig, med helgonens glöd och anda.

Jag kom ihåg en katekes som jag hade läst i min hemstads församling som förberedelse inför min första kommunion: den berömda katekesen av Fader Ramo, som den kallades. Jag tänkte att den skulle kunna vara den samma katekes som den helige Josemaría också studerade och läste i som ung i Barbastro

Det verkar som att denna bön kommer ifrån denna katekes, men med lite förändringar gjorda av den helige Josemaría, eller av pater Laborda. Det var oavsett omständighet en del av piaristbrödernas fromhetsarv, som fördes vidare till den helige Josemaría. En annan punkt att klargöra är huruvida den hänfördes till Fader Cayetano de San Juan Bautista eller om den kommer från en tidigare författare.

Tydliga idéer från Katekesen

Jag skrev till Opus Deis prelat och informerade honom om min upptäckt. Jag utgick ifrån att han skulle uppskatta att få ta del av den fullständiga texten från katekesen, så jag återskapade noggrant texten på den digitala kopian enligt originalet och skickade det till honom. Jag kommer ihåg att Opus Deis grundare alltid rekommenderade, i stunder av förväxling och förvirring av kyrkans lära, att använda oss av de säkra källorna från de gamla katekeserna som är fyllda med sund doktrin.

Han berättade en gång för en stor grupp med föräldrar som hade samlats: I tjugo århundraden har Guds Kyrka och Guds präster predikat den samma lära. För som jag ofta brukar säga så har religionen inte skapats av oss människor genom omröstning och val. Ta vara på de gamla katekeserna! Mina döttrar och söner: Det är underbara skatter! Kasta inte bort dom! Läs dom! Läs i lugn och ro för att kunna bevara och behålla dina barns tro.

Nu har vi också ett annat stort instrument för att komma djupare in i tron och för att kunna förkunna: Katolska Kyrkans Katekes och dess kompendium, som ett uttryck för kyrkans ständiga tro.

Utan någon speciell ansträngning från min sida, har försynen väglett mig till att göra denna glada upptäckt och den helige Josemaría har säkerligen också haft något med detta att göra!

*****

Fader Jesus Sancho är präst i Teruels stift i Spanien och innehar en doktorsexamen i teologi. Han har på Teruels prästseminarium i undervisat i grekisk och dogmatisk teologi och på Navarra Universitetet har han undervisat i Sakramental teologi.