Prelatens meddelande (8 maj 2019)

I detta meddelande vill Msgr Ocáriz uppmuntra läsaren att vara tacksam under maj månad "för allt, ty allt är gott", som den helige Josemaría sade.

Herdabrev och meddelande
Opus Dei - Prelatens meddelande (8 maj 2019)

Rom den 8 maj 2019

Mina kära, må Jesus bevara mina döttrar och söner!

Vi minns väldigt väl hur den helige Josemaría uppmuntrade oss att alltid vara Gud tacksamma ”för allt, ty allt är gott” (Vägen, nr 268). Det är ett enkelt och värdefullt sätt att be.

Låt oss tacka Gud för alla de goda saker som han tillåter oss att gå igenom och för så många gåvor som vi många gånger är omedvetna om. Även mitt i problem, lidande eller när vi erfar vår egen svaghet, erbjuder Gud möjligheten att se bortom det vi ser direkt framför oss och i stället lita på hans kärlek. ”Om ni tackar Gud för allt, kommer ni att ha nått långt i det andliga livet”, sade den helige Josemaría vid ett tillfälle (28 mars 1971).

För några dagar sedan tackade vi Gud särskilt för att 34 nya präster vigts i prelaturen. Må denna tacksamhet leda oss att be för alla präster i Kyrkan så att ”de inte är rädda för att ge sitt liv för sitt folk”, som Påven har önskat (15 november 2018).

Snart saligförklaras Guadalupe Ortiz de Landázuri. Vi kan fortsätta tacksägelsen och samtidigt be Herren att hjälpa oss att ha en djupare förståelse för hur vi kan föra vårt vardagliga liv på ett heligt sätt: att älska Gud och de andra i handling.

Låt oss alltid, och särskilt denna månad be jungfru Maria att medla för oss.

Med all min tillgivenhet välsignar jag er

Er fader