Prelatens meddelande (14 juni 2019)

Msgr. Ocáriz uppmuntrar oss att fira högtiderna i juni månad med djup glädje och tacksamhet till Gud för hans enorma kärlek.

Herdabrev och meddelande
Opus Dei - Prelatens meddelande (14 juni 2019)

Rom, den 14 juni 2019

Mina käraste: må Jesus bevara mina döttrar och söner!

I juni firas grundläggande högtidligheter och festligheter för vår tro: från den 2 juni, Kristi himmelsfärd, till den 29 juni, Petrus och Paulus högtid. Varje högtid, var och en med dess egna karaktär, ger oss tillfälle att med större kraft tacka Gud för hans enorma kärlek. Som en konsekvens bjuder oss dessa högtider oss att dela vår glädje och även att vara ännu mer närvarande i familjen, både i våra centra och i de adjungerades och supernumerariernas hem.

Även om glädjen inte behöver visa sig på samma sätt vid alla tillfällen och omständigheter kan vi alltid vara nöjda, både vad gäller det som mänskligt sett är tilltalande och även det som förorsakar lidande. Jesus sade både till apostlarna och till oss alla "att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig” (Joh 15:11). Och den helige Paulus uppmanar oss: "Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er” (Fil 4:4).

På samma sätt bör inte heller erfarenheten av vår svaghet och våra synder göra oss sorgsna. Precis som hände med den förlorade sonen (jfr Luk 15:22.24) kommer den sanna glädjen från övertygelsen att vi alltid är oändligt älskade av Gud, som förbereder en ”stor fest för oss: ångerns djupa glädje” (Brev, den 14 februari 1974, nr 7).

På detta sätt kan vi alltid, med Jesus så frid och glädje.

Med all min tillgivenhet, välsigna jag er

er Fader