Prelatens meddelande (1 april 2020)

Vi är nära stilla veckan och många av oss lider. Därför uppmuntrar Msgr. Fernando Ocáriz oss att titta på Kristus på Korset som frälser oss och som är källan till hopp.

Herdabrev och meddelande
Opus Dei - Prelatens meddelande (1 april 2020)

Rom den 1 april 2020

Mina kära: må Jesus bevara mina döttrar och söner!

Påskens heliga dagar närmar sig. Liturgin kommer att leda in oss på begrundandet av Guds kärleks stora mysterier. Nu när vi lider över hela världen på grund av pandemin, låt oss titta på Jesus Kristus på Korset ofta. På detta heliga Kors kan vi se frälsningens ankare som gör skeppsbrott omöjligt, som påven sade den 27 mars. Från Korset låter Jesus oss se meningen med lidandet. Han får oss också att upptäcka att det är möjligt att glädjen, genom hans nåd, inte tas ifrån oss. Vi kan till och med återfå glädjen hur många gånger som helst: Gaudium in Cruce!

De senaste dagarna har vi set att när människors solidaritet har barmhärtig kärlek får den oss att tjäna andra ytterst generöst. Vi ser det vid en sjuk persons säng, i snabbköpskassan, i hur vi tar hand om vår familj som hålls isolerad på några få kvadratmeter … Låt oss be mycket för de personer som dör, för de sjuka (också dem i Verket) och deras familjer. Låt oss be med tacksamhet för de otaliga personer som fortfarande ger andra nödvändig vård. De vittnar om att samhällets själ är tjänsteandan.

Låt inte ångest eller rädsla ta ifrån er friden. Den helige Paulus skriver att Kristus är vår fred (jfr Ef 2:14). I de mer eller mindre svåra omständigheter som vi befinner oss i, låt oss lita på Guds kärlek till varje person. Han vet mer och överger inte någon. Den helige Josemaría sade: ”Hur tillitsfulla, överlåtna och optimistiska kommer ni inte att vara mitt i svårigheterna om ni känner att ni är Faderns barn, han som vet allt och kan allt” (Brev 9/1 1959). Med denna säkerhet vi har i Herren framför allt (och inte i våra egna krafter) kan var och en bidra med sina gåvor för att med glädje hjälpa andra, vilket alltid kommer att vara möjligt trots lidande och tårar.

Jag uppmuntrar er att utnyttja de tillfällen som teknologin ger oss för att följa gudstjänsterna tillsammans med Påven. Om några dagar kommer jag att via nätet skicka er några betraktelser över de mysterier som vi firar så att vi på detta sätt kan be tillsammans och vara mer förenade.

Med all min tillgivenhet välsignar jag er

Er Fader