Prelatens brev (5 februari 2020)

Eftersom det snart är 90 årsdagen av den 14 februari 1930, vill Msgr. Ocáriz att vi tackar Gud för hans gåva till Verket och Kyrkan.

Herdabrev och meddelande
Opus Dei - Prelatens brev (5 februari 2020)

Rom den 5 februari 2020

Mina kära

Må Jesus bevara mina döttrar och söner!

I Verket är den 14 februari varje år en dag då vi tänker på grundstenarna i Verkets grundande 1930 och 1943 och därför tackar Gud alldeles speciellt. I år firar vi särskilt mycket eftersom det är 90 år sedan den helige Josemaría insåg att Gud kallade även kvinnor till den uppgift han började den 2 oktober 1928.

Människors helighet beror till stor del på de kvinnor som finns i deras närhet. Så tänkte den helige Josemaría. Han var helt övertygad om att «kvinnan är kallad att tillföra familjen, samhället och Kyrkan något som är utmärkande för henne, något som bara hon kan ge» (Samtal, nr 87).

Om vi ser på händelserna i evangeliet så ser vi att Jesus Kristus föddes «av en kvinna» (Gal 4:4). Just denna kvinna, den heliga Maria, föregick sin sons offentliga liv (jfr Joh 2:4–5) eftersom hon var inriktad på att tjäna de andra. När alla andra övergav Jesus, var det «Jerusalems döttrar» (Luk 23:28) som tog sig igenom folkmassan för att gå med Jesus. Det var två kvinnor som stod vid korset när vår återlösning skedde (jfr Joh 19:25). Det var också en kvinna som var den första som vittnade om att Herren hade uppstått (Joh 20:16), den glada nyhet som sedan skulle spridas över hela jorden.

Jag blir så glad när jag tänker på mina döttrars uppgift i Verket och vilka underverk Gud gör genom den frukt som den kvinnliga heligheten bär när de tjänar andra personer.

Med allt detta vill jag få er att särskilt tänka på de ord som den helige Josemaría sade: «Ut in gratiarum semper actione maneamus, låt oss ständigt tacka vår Gud, och låt oss tacka Gud på så sätt att det uttrycker vår tro, vilket i sin tur uttrycker vårt hopp, vilket i sin tur uttrycker vår kärlek» (Brev, den 28/3 1973, nr 20).

Som troende personer tackar vi Kristus för att ha kallat oss och anförtrott oss hans uppdrag. Vi tackar särskilt då vi ser hur det kristna arbete, som kvinnorna i Opus Dei gör, sprids och stärks genom att de ger människorna i vår tid deras andliga och mänskliga rikedom. Som tacksamma personer hoppas vi eftersom vi kan se på framtiden med lugn och tillförsikt, trots svårigheterna, eftersom vi alltid räknar med Guds kärlek till var och en av oss, oberoende våra begränsningar och misstag. Som älskande personer tackar vi eftersom vi ser bevis på den barmhärtighet Gud visat oss dessa nittio år.

Jag vill gärna att ni runt den 14 februari gör en liten extra sak (t. ex. en vallfärd) som visar er tacksamhet till Gud genom jungfru Maria.

Jag ger er min mest tillgivna välsignelse

Er Fader