När du ser din väg tydligt, så följ den

Varför hänger du dig inte åt Gud en gång för alla … på riktigt … nu!? (Vägen, nr. 902)

När du ser din väg tydligt, så följ den. Varför kastar du inte av dig den feghet som håller dig tillbaka? (Vägen, nr. 903)

”Gå ut och förkunna evangelium … jag är med er”. Jesus har sagt det … och han har sagt det till dig. (Vägen, nr. 904)

Et regni ejus non erit finis! – Och på hans rike skall icke vara någon ände! Gläder det dig inte att arbeta för ett sådant kungarike? (Vägen, nr. 906)

Nesciebatis quia in his quae Patris mei sunt oportet me esse? – Visste ni inte att jag måste vara hos min fader? Så svarade den tolvårige Jesus. Och han svarar så till en sådan mor som hans Moder, som letat efter honom i tre dagar och trott att hon förlorat honom.

Det svaret kompletteras av följande ord av Kristus som nedtecknats av evangelisten Matteus: ”Den som älskar sin far eller mor mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig”. (Vägen, nr. 907)