Antal artiklar: 10

Ditt liv får inte vara förgäves

Den helige Josemaría förkunnade att heligheten är tillgänglig för varje kristen. Vi publicerar några texter där han talar om denna gudomliga kallelse som han helt motsvarade.

Be med den helige Josemaría

Månadsreträtt oktober 2021 #Hemifrån

Opus Deis grundande: Kallelse till Opus Dei, en kallelse till helighet mitt i världen ... Några idéer för att göra reträtten i september hemifrån.

Andliga texter

Att följa Kristus

Du säger att ja, du är fast besluten att följa Kristus. Då måste du gå i Guds takt, inte i din egen!" (Den helige Josemaría, Smedjan, 531)

Be med den helige Josemaría

Om införlivandet i och utträdet ur Opus Dei

Hur blir man med i Opus Dei? Är det möjligt att sluta tillhöra prelaturen? Denna artikel redogör för några aspekter av hur man avgör om någon har en kallelse till Opus Dei och vilka steg en person tar för att inkorporeras i Opus Dei. Vi tar även upp de tillfällen då någon lämnar Opus Dei och delar några reflexioner av vad kallelsen är och hur man ledsagar den.

Opus Dei

"Vi måste så glädje och frid"

Du skrattar för att jag säger att du har en ”kallelse till äktenskapet”? Det är just vad du har, visst är det en kallelse. Anförtro dig åt den helige Rafael så att han leder dig, liksom Tobias, kyskt till målet. (Vägen, nr. 27)

Dagliga texter

"Gud brukar söka upp svaga redskap"

Herre, vi trivs bra i din sårade hand. Håll hårt om oss! Krama oss så hårt att vi förlorar allt jordiskt elände, så att vi renas, så att vi flammar upp, så att vi känner oss indränkta i ditt blod! Och kasta oss sedan långt, långt bort, hungrande efter skörd, i en ständigt fruktbarare sådd, av kärlek till dig. (Smedjan, nr. 5)

Dagliga texter

"Här är jag, du kallade ju på mig"

För oss är frälsningens dag kommen, evigheten. Ännu en gång hör man den gudomlige Herdens visslingar som kallar, de kärleksfulla orden – vocavi te nomine tuo – jag har kallat dig vid ditt namn. Som vår mor, kallar han oss vid namn. Och ännu mer än så: vid det kära, familjära smeknamnet.

Dagliga texter

"Er mänskliga kallelse är en del av er gudomliga kallelse."

Genom att växa och leva som en av oss avslöjar Jesus, vår Herre och vår förebild, att människornas liv – ditt liv –, de vanliga och vardagliga sysslorna, har en gudomlig betydelse som tillhör evigheten. (Smedjan, nr. 638)

Dagliga texter

När du ser din väg tydligt, så följ den

Varför hänger du dig inte åt Gud en gång för alla … på riktigt … nu!? (Vägen, nr. 902)

Dagliga texter

Den helige Josemarías kallelse

”Kärleken kom när jag minst väntade den.” Så löd texten i en sång, som några flickor sjöng för den helige Josemaría. Han tog tillfället för att minnas det ögonblick då Kärleken kom in i hans liv: ”Kristus sa till mig: du är min” (1 minut 40 sekunder).

Be med den helige Josemaría