Du kan kalla dig Guds son

Var mycket tacksam gentemot Jesus, för genom honom och med honom och i honom kan du kalla dig Guds son. (Smedjan, nr. 265)

Om vi känner oss som vår himmelske Faders utvalda barn – och det är vi! – hur kan vi då vara annat än lyckliga, alltid? Tänk på det. (Smedjan, nr. 266)

Vad vacker vår kristna kallelse är – att vara Guds barn! – som på jorden ger oss den glädje och frid som världen inte kan ge! (Smedjan, nr. 269)

Ut in gratiarum semper actione maneamus! Min Gud, tack, tack för allt, för mina motgångar, för det jag inte förstår, för det som får mig att lida.

Slag är nödvändiga för att hugga bort det som inte behövs av marmorblocket. Det är så som Gud skulpterar sin Sons avbild i våra själar. Tacka Gud för dessa ömhetsbevis! (Korsvägen, Station 6, nr. 4)

När vi kristna har det svårt, är det för att vi inte förstår hela den gudomliga innebörden av vårt liv.

Där handen känner hur taggarna sticker, upptäcker ögonen en stjälk med präktiga, väldoftande rosor. (Korsvägen, Station 6, nr. 5)

Ta emot dagens text via e-post

email