"Från Rom till periferin"

Älska och vörda påven, be och gör uppoffringar — med större tillgivenhet för var dag — för honom, som är Kyrkans grundsten. Genom århundradena, till tidens slut, fortsätter han bland människorna det arbete att helga och styra som Jesus anförtrodde åt Petrus. (Smedjan, nr. 135)

Din största kärlek, din största uppskattning, din djupaste vördnad, din eftergivnaste lydnad, din största tillgivenhet bör även omfatta Kristi ställföreträdare på jorden, påven.

Vi katoliker skall tänka på att i kärlekens och auktoritetens hierarki kommer den helige Fadern efter Gud och vår Moder, den heliga Jungfrun. (Smedjan, nr. 135)

Trohet mot påven medför en tydlig och väldefinierad skyldighet: att känna till påvens sätt att tänka, såsom det uttrycks i hans encyklikor eller andra dokument, och att göra allt vad vi kan för att alla katoliker skall lyssna till den helige Faderns undervisning och rätta sina liv efter vad han lär. (Smedjan, nr. 633)

Vår heliga moder Kyrkan sprider i en underbar kärlekens sådd evangeliets frö över hela världen. Från Rom till periferin.

Då du deltar i Kyrkans spridning över hela jorden, skall du föra periferin till påven, för att hela världen må vara en enda hjord under en enda herde: ett enda apostolat! (Smedjan, nr. 638)

Ta emot dagens text via e-post

email