Hjälp dem utan att de lägger märke till det

Tanken på döden kommer att hjälpa dig att odla den kristna kärlekens dygd, för just den här stunden som du är tillsammans med den ene eller den andre kanske är den sista ... de eller du, eller jag, kan gå bort när som helst. (Plogfåran, nr. 895)

Men du kanske säger: varför skulle jag anstränga mig? Det är inte jag som svarar, utan den helige Paulus: Kristi kärlek lämnar mig inget val. En hel livslängd är för lite för att utvidga din kärlek till nästan. Alltsedan Opus Deis första början har jag ansträngt mig för att oförtröttligt upprepa för generösa människor att de skall sätta Kristi utrop i verket: alla skall förstå att ni är mina lärjungar, om ni visar varandra kärlek. Man kommer att känna igen oss just av den anledningen, för kärleken till nästan är utgångspunkten för en kristens alla gärningar. (...)

Jag skulle vilja få er att lägga märke till att Mästarens bud efter tjugo århundraden fortfarande framstår i all sin nyhets kraftfullhet och är som ett visitkort för den som är ett verkligt Guds barn. Under mitt liv som präst har jag mycket ofta predikat att detta tyvärr fortfarande är nytt för många, eftersom de har aldrig eller nästan aldrig ansträngt sig för att förverkliga det. Det är synd, men så är det. Och ändå är Messias påstående mycket tydligt: man kommer att känna igen er på att ni älskar varandra! Därför känner jag mig tvungen att ständigt erinra om dessa Herrens ord. Den helige Paulus tillägger: bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Stunder du slösat bort, kanske med ursäkten att du har gott om tid. Och ändå så har du så många bröder, dina vänner, som dignar under arbete! Hjälp dem, finkänsligt, artigt, med ett leende på läpparna, på ett sådant sätt att det blir i det närmaste omöjligt för dem att lägga märke till det, och så att de inte ens kan visa dig tacksamhet för att din kärleks diskreta taktfullhet har gjort att hjälpen gått obemärkt förbi. (Guds vänner, nr. 43-44)

Ta emot dagens text via e-post

email