Antal artiklar: 35

Råd till äkta par

Hur övervinner man konflikter mellan man och hustru? hur kan man övervinna ilska? Hur kan barn skyddas från parets spända situationer?

Be med den helige Josemaría

Vad kan jag göra för freden?

Den helige Josemarías texter för att be och meditera över freden.

Be med den helige Josemaría

Månadsreträtt 9/21 #Hemifrån

Glädjen hos en man eller kvinna som tillhör Gud måste vara översvallande: rofylld, smittsam, tilldragande ... Några idéer för att göra reträtten i september hemifrån.

Andliga texter

Månadsreträtt mars #Hemifrån

De som förmår hysa medlidande och barmhärtighet gentemot andra erfar den själva. Några idéer för att göra reträtten i mars hemifrån.

Andliga texter

Utbildning och civilansvar

«En människa eller ett samhälle som inte reagerar inför lidande eller orättvisor, och som inte försöker lindra dem, är inte en människa eller ett samhälle som kan mäta sig med kärleken i Kristi hjärta.» (Sankt Josemaría, När Kristus går förbi, 167)

Be med den helige Josemaría

De första kristna

Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ.

Be med den helige Josemaría

Omvändelse, ånger, kärlek

En människas liv är på sitt sätt en ständig återkomst till Fadershuset. Vi återvänder genom ånger, genom den hjärtats omvändelse som innebär att man vill förändras, att man fattat ett fast beslut att bättra sitt liv och uttrycker detta i form av uppoffring och självutgivelse. (När Kristus går förbi, nr. 64)

Be med den helige Josemaría

"Du tänker ständigt på 'ditt'"

Din egoist. Du tänker ständigt på ”ditt”. Du verkar inte kunna känna Kristi broderskap: I din nästa ser du inte bröder utan trappsteg. Jag förutser att du kommer att misslyckas fullständigt. Och när du har gått på grund, kommer du att av andra begära den kärlek som du nu förvägrar dem. (Vägen, nr. 31)

Dagliga texter

"Kärleken är saltet för de kristnas apostolat"

Älska och visa kärlek till nästan, gränslöst och utan åtskillnad, för det är den dygd som kännetecknar oss, Mästarens lärjungar. Men denna kärlek till nästan får inte leda till att du beskär tron – då vore det inte längre en dygd – och suddar ut de konturer som definierar den eller gör den så sockersöt att den till sist blir, som vissa skulle vilja, någonting formlöst som inte har Guds kraft eller makt. (Smedjan, nr. 456)

Dagliga texter

"Guds barns ras"

Guds barn. Bärare av den enda flamma som kan lysa upp människornas jordiska vägar, av den enda strålglans i vilket det aldrig kommer att finnas mörker, dunkel eller skuggor. Herren använder oss som facklor, för att detta ljus skall lysa upp … Det hänger på oss att se till att många människor inte blir kvar i mörkret, utan går längs stigar som leder till det eviga livet. (Smedjan, nr. 1)

Dagliga texter