"Maria, Apostlarnas Drottning"

Vilken enastående lektion är inte varje enskilt stycke av Nya Testamentets lära! - Efter det att Mästaren, innan han steg upp till Gud Faders högra sida, sagt till lärjungarna: ”Gå ut och gör alla folk till lärjungar” hade de en känsla av frid. Men de tvivlade fortfarande: de visste inte vad de skall göra, och samlades med Maria, Apostlarnas Drottning, för att omvända sig och bli ivriga förkunnare av den Sanning som kommer att frälsa världen. (Plogfåran, nr. 232)

Om vi ser på vårt liv med ödmjukhet, kommer vi tydligt att se att Herren inte bara har skänkt oss trons nåd, utan även talanger och färdigheter. Var och en av oss är oefterliknelig: vår Fader har skapat oss en och en, och skänkt sina barn ett antal olika gåvor. Vi måste sätta dessa talanger, dessa egenskaper, i allas tjänst: använda dessa Guds gåvor som redskap för att hjälpa andra att upptäcka Kristus. (...)

Det är Guds barns uppgift att få alla människor att - i full frihet - hamna i Guds nät, för att de skall älska varandra. Om vi är kristna, måste vi bli de fiskare som profeten Jeremia beskriver med en metafor som även Jesus Kristus ofta använde sig av: Följ mig, jag skall göra er till människofiskare,säger han till Petrus och Andreas. (Guds vänner, nr. 258-259)


Ta emot dagens text via e-post

email