"Vi deltar i hennes andliga moderskap"

Ta ständigt din tillflykt till den heliga Jungfrun, Guds moder och mänsklighetens moder: med en moders ömhet skall hon nedkalla Guds kärlek över de människor som du umgås med, så att de kan bestämma sig för att i sitt vardagliga arbete, i sitt yrke, vara Jesu Kristi vittnen. (Smedjan, nr. 911)

Om vi identifierar oss med Maria, om vi efterliknar hennes dygder, kan vi göra så att Kristus föds genom nåden i själen på många personer som kommer att identifiera sig med Honom genom den helige Andes verkan. Om vi efterliknar Maria deltar vi på något sätt i hennes andliga moderskap - i tysthet, i likhet med vår Fru, utan att det märks, nästan utan ord, genom att ge ett fullständigt och konsekvent vittnesbörd i vårt kristna handlande, genom att generöst och oupphörligt upprepa ett fiat som förnyar vårt intima band med Gud. (Guds vänner, nr. 281)


Ta emot dagens text via e-post

email