"Att vi skall kunna öppna vår själ"

‘Tota pulchra es Maria, et macula originalis non est in te!’ Du är idel skönhet, Maria, och arvsyndens fläck finns inte i dig!, sjunger vi jublande i liturgin. I henne finns inte ett spår av dubbelhet. Jag ber vår Fru varje dag om att vi skall kunna öppna vår själ i den andliga vägledningen för att nådens ljus skall kunna upplysa hela vårt uppträdande!

- Jungfru Maria kommer att utverka modet att vara uppriktiga åt oss, om vi ber henne om det, så att vi förenar oss ännu mer med den heliga Treenigheten. (Plogfåran, nr. 339)

Herre, överge mig inte: Ser du inte vilken bottenlös avgrund ditt stackars barn skulle hamna i?

Min Moder: även jag är din son. (Smedjan, nr. 314)

Titta ofta in i kapellet för att säga till Jesus: … jag överlämnar mig i dina armar.

Lämna det du har vid hans fötter: din bristfällighet!

Då kommer du, trots det röra som du släpar på, aldrig att förlora friden. (Smedjan, nr. 306)

Nunc coepi - Nu börjar jag! Det är en förälskad människas utrop som, varje ögonblick, såväl om hon har varit trogen som om hon inte har varit tillräckligt generös, förnyar sin önskan att tjäna - att älska! - Gud med helhjärtad lojalitet. (Plogfåran, nr. 161)


Ta emot dagens text via e-post

email