"Lär mig att umgås med din Son!"

Om du själv inte umgås med Kristus i bönen och i Brödet, hur skall du då kunna hjälpa andra att lära känna honom? (Vägen, nr. 105)

Se till att tacka Jesus i eukaristin genom att lovsjunga vår Fru, den rena, obefläckade Jungfrun, hon som födde Herren till världen.

Och våga, med ett barns djärvhet, säga till Jesus: min ljuva älskade, välsignad vare din moder som födde dig till världen!

Du kommer helt säkert att behaga honom, och han kommer att ingjuta ännu mera kärlek i din själ. (Smedjan, nr. 70)

Sök Gud i djupet av ditt obesudlade, rena hjärta; sök honom i djupet av din själ då du är honom trogen, och förlora aldrig denna förtrolighet! Och om du ibland inte vet hur du skall tala med honom eller vad du skall säga, eller inte vågar söka Jesus inom dig, vänd dig då till Maria, tota pulchra – den alltigenom rena, underbara – för att anförtro henne: Min Fru, vår moder, Herren ville att du skulle vårda Gud med dina händer: lär mig – lär oss alla – att umgås med din Son! (Smedjan, nr. 84)

Ta emot dagens text via e-post

email