Antal artiklar: 155

Påven Franciskus tar emot prelaten i en audiens: “Var på gatorna och verka som apostlar”

Påven Franciskus tog emot Msgr. Fernando Ocáriz i en audiens den 29 november 2021, kl. 9.15. Prelatens hjälpvikarie, Msgr. Mariano Fazio var med honom.

Om Prelaten

Msgr. Ocáriz: dubbel tacksägelse vid den helige Josemarías kvarlevor

Efter sina pastorala resor till olika europeiska länder i augusti firade Msgr. Fernando Ocáriz två mässor i prelatskyrkan Santa Maria della Pace. Påven Franciskus skickade ett brev till honom i samband med hans femtioårsjubileum som präst.

Om Prelaten

Audiens med påve Franciskus: Var som de första kristna

Påven tog den 30 januari emot Opus Deis prelat i en privat audiens kl.11.45. Med prelaten Fernando Ocáriz var msgr. Mariano Fazio, som biträder prelaten i hans ledningsuppdrag.

Om Prelaten

Prelatens kommande resor

Msgr. Fernando Ocáriz kommer att resa till Spanien, USA och Kanada för att tillbringa tid med prelaturens medlemmar och deras vänner. Vi publicerar de viktigaste stoppen i hans förestående pastorala resa, som inleds den 27 juni.

Om Prelaten

Prelatens nya utnämningar

Msgr. Mariano Fazio har utnämnts till hjälpvikarie; fader Antoni Pujals, till generalvikarie och fader Jorge Gisbert, till sekreterarvikarie.

Om Prelaten

Prelatens pastorala resa till Nigeria

Opus Deis prelat, Msgr Fernando Ocáriz, avslutade torsdag den 26 juli en 6 dagars lång pastoral resa till Nigeria. Under dessa dagar träffade han många av prelaturens medlemmar och vänner. Vi publicerar en sammanfattning av resan.

Om Prelaten

Prelatens pastorala resor under juli och augusti 2018

Msgr. Fernando Ocáriz kommer att resa till Spanien, Nigeria, Argentina, Bolivia och Paraguay för att träffa medlemmar i prelaturen och deras vänner. Vi visar i följande bilder hur hans pastorala resa ser ut i stora drag.

Om Prelaten

Gud älskar var och en av oss individuellt

Prelaten besökte Sverige den 12-16 april. Här är några av inslagen under resan.

Om Prelaten

Glada i hoppet

Prelatens sista dag i Stockholm var fylld av glädje, bön och besök till sjuka.

Om Prelaten

Jag är med er. Ni är aldrig ensamma.

Lördagen den 14 april präglades av många möten av en mycket familjär karaktär och av ett välbesökt stormöte med fler än 200 personer i Finlandshuset.

Om Prelaten