Prelatens nya utnämningar

Msgr. Mariano Fazio har utnämnts till hjälpvikarie; fader Antoni Pujals, till generalvikarie och fader Jorge Gisbert, till sekreterarvikarie.

Prelaten (till vänster) med den nya hjälpvikarie (till höger).

Den 14 maj 2019 har Opus Deis prelat utnämnt Msgr. Mariano Fazio (Buenos Aires, Argentina, 1960) till hjälpvikarie och fader Antoni Pujals (Terrassa, Spanien, 1955) till prelaturens generalvikarie. Fader Jorge Gisbert (Alcoy, Spanien, 1969) blir den nya sekreterarvikarien.

Msgr. Fernando Ocáriz har utnämnt den nya hjälpvikarien enligt paragraf 134 §1 i Codex iuris particularis Operis (Opus Deis partikulärrätt), det vill säga av eget initiativ och efter att ha bett Generalrådet och Centralrådet om deras åsikter. Msgr. Mariano Fazio kommer att ha de befogenheter som prelaten delegerar till honom.

Mer information

• Biografiska uppgifter om Msgr. Mariano Fazio

• Biografiska uppgifter om f. Antoni Pujals

• Biografiska uppgifter om f. Jorge Gisbert

Fakta om prelaturen Opus Dei