Påven Franciskus tar emot prelaten i en audiens: “Var på gatorna och verka som apostlar”

Påven Franciskus tog emot Msgr. Fernando Ocáriz i en audiens den 29 november 2021, kl. 9.15. Prelatens hjälpvikarie, Msgr. Mariano Fazio var med honom.

Påven Franciskus och Msgr. Fernando Ocáriz,  Opus Deis prelat
Påven Franciskus och Msgr. Fernando Ocáriz, Opus Deis prelat

Audiensen varade ca 30 minuter. Prelaten och hans hjälpvikarie informerade påven om olika aspekter av den apostoliska genomslagskraft som olika medlemmar i prelaturen har på olika platser. De talade särskilt om den process som pågår för att förenkla organisationens struktur till förmån för den apostoliska verksamheten. Påven gladde sig över denna process och sade: ”Det är viktigt att alla är ute där folk är och verkar som apostlar”.

Påven uttryckte sin önskan att medlemmar i Opus Dei är trogna andan så som det var tänkt från början, samtidigt som man är en del av de förändringar som den samtida kulturen ställer på ett kristet liv. Han uppmuntrade dem som vill leva i andens sanning som ett motgift till den ytlighet och orättvisa som kan finnas mellan människor.

El Papa Francisco ha recibido a Fernando Ocáriz, prelado del Opus Dei, acompañado por el vicario auxiliar, Mons. Mariano Fazio
“Det är viktigt att alla är ute där folk är och verkar som apostlar”

Precis som under tidigare audienser, välsignade påven och tackade han för det arbete som genomförs genom prelaturens medlemmar till förmån för kyrkan.

Prelaten gav påven två böcker på kinesiska om den helige Josef som publicerats av två medlemmar i prelaturen. Påven i sin tur gav honom två böcker av "Statio Orbis" från den 27 mars 2020.