Msgr. Ocáriz: dubbel tacksägelse vid den helige Josemarías kvarlevor

Efter sina pastorala resor till olika europeiska länder i augusti firade Msgr. Fernando Ocáriz två mässor i prelatskyrkan Santa Maria della Pace. Påven Franciskus skickade ett brev till honom i samband med hans femtioårsjubileum som präst.

Det firades två mässor: den ena för att tacka Gud för sina femtio år som präst (prelaten prästvigdes den 15 augusti 1971) och den andra för de sextio år som gått sedan han blev medlem i Opus Dei den 7 september 1961. Den första mässan firades den 7 september 2021 och den andra den 8 september 2021, den heliga Jungfru Marias födelse.

I början av båda mässorna läste Msgr. Mariano Fazio, prelaturens hjälpvikarie, upp det brev som påven Franciskus hade skickat till Msgr. Ocáriz.

Påven Franciskus brev

Detta är den svenska översättningen av den helige faderns brev på latin:

Till min käre son Msgr. Fernando Ocáriz, som på högtiden för Jungfru Marias himmelsfärd firar sitt 50-årsjubileum som präst med glädje. Vi har dig i våra böner och lovordar din framstående missionärsanda, din djupa kunskap och din intensiva pastorala verksamhet för att sprida den katolska tron. Samtidigt ger vi, genom den helige Josemaría Escrivás och himlens ljuva drottnings förbön, honom och alla prelaturens trogna vår apostoliska välsignelse och ber om böner för att vi skall kunna utföra Petri uppgift med evangeliets glädje. Utfärdat i Rom, vid Lateranen, den 30 juli 2021. Franciskus.

Under båda mässorna framfördes särskilda böner för den Helige Faderns intentioner, för kyrkan och för alla prästers helighet.