Nytt team kommer att leda Opus Dei i nordvästra Europa

Den 10 april 2022 upprättade Opus Deis prelat den nya regionen Nordvästra Europa

Mapp som visar Irland, Stor Britannien, Nederländerna, Skandinavien

Opus Deis prelat, msgr. Fernando Ocariz, har utnämnt ett nytt team som ska leda utvecklingen av Opus Dei i Storbritannien, Nederländerna, Skandinavien och på Irland. Detta beslut är i linje med prelatens målsättning att reducera antalet organisatoriska strukturer för att på ett mer effektivt sätt utveckla och samordna personalprelaturens arbete, vilket förklaras i ett brev som han skrev den 30 januari 2021. Den nya strukturen, nu känd som regionen Nordvästra Europa, syftar till att skapa en mer effektiv administrativ organisation för att frigöra resurser till prelaturens apostoliska uppdrag.

Teamet kommer att ledas av fader Christian van der Ploeg som regionalvikarie. Han kommer att arbeta tillsammans med Sarah Cassidy, Jack Valero och andra representanter från de länder som ingår i den nya regionen. Från Amsterdam kommer fader van der Ploeg att samordna arbetet tillsammans med ledningsgrupperna för kvinnornas och männens apostoliska verksamhet (läs mer om prelaturens allmänna organisation i övrigt här). Medlemmarna i de två ledningsgrupperna kommer att bo på olika ställen i någon av de fyra huvudstäderna Amsterdam, Dublin, London och Stockholm.

Den 29 november 2021 träffade prelaten Fernando Ocáriz påven Franciskus och förklarade omstruktureringsplanerna inom Opus Dei för honom. Påven välkomnade denna nyhet och kommenterade att "Det är viktigt att alla är ute på gatan och sprider den kristna tron."

Fader van der Ploeg var regionalvikarie för Opus Dei i Nederländerna från 2008 till 2022. Efter att ha studerat juridik i Amsterdam studerade han teologi i Rom, där han också doktorerade i filosofi. Han vigdes till präst 1988. 1999 utnämnde biskopen av Haarlem–Amsterdam honom till studentpräst i Amsterdam och ett år senare till rektor för Vår Fru-kyrkan i Amsterdam. Han hade båda befattningarna fram till 2008.

Sarah Cassidy studerade fysik i Manchester och doktorerade vid Imperial College London på temat högtemperatursupraledare. Hon flyttade till Rom 1993 för att studera teologi och började 1995 att arbeta för Opus Deis centrala ledningsgrupp i Rom. Hon arbetade där fram till 2010 då hon flyttade tillbaka till London och blev en del av den regionala ledningsgruppen för prelaturen i Storbritannien, där hon har arbetat fram till nu.

Jack Valero studerade till civilingenjör vid University College London. Efter att ha tagit sin masterexamen vid Imperial College drev han ett mjukvaruföretag under tio år. Han har suttit i den regionala ledningsgruppen för Opus Dei i Storbritannien sedan 1992. Från 2001 har han även varit pressansvarig för Opus Dei i Storbritannien. 2010 var han med och grundade kommunikationsprojektet "Catholic Voices", och 2019 var han pressansvarig för helgonförklaringen av S:t John Henry Newman.