Antal artiklar: 26

”Frågor om Jesus” En elektronisk bok

Opus Deis informationskontor erbjuder för fri nedladdning en elektronisk version av tidigare publicerade artiklar om Jesus och Kyrkan. Författarna till dessa artiklar är experter från Navarras universitet.

Jesus Kristus

Vad är den heliga Graal? Vilken anknytning har den till den Heliga Nattvardskalken?

Denna legend är relaterad till kalken, som Jesus använde vid den sista måltiden, och det finns många gamla traditioner rörande denna.

Jesus Kristus

Vad säger ”evangeliet enligt Maria (Magdalena)”?

Dessa ”evangelier” representerar inte de sanna förhållandena i Kyrkan, men återspeglar speciella konflikter och fiendskap mot Kyrkan.

Jesus Kristus

Vad säger Filippos evangelium?

Dokumentet innehåller omkring 100 tankar eller sentenser som återger en särskild gnostisk doktrin.

Jesus Kristus

Jesus Kristus och Kyrkan

En grupp professorer i historia och teologi från Navarras universitet svarar på några ofta förekommande frågor om Jesus Kristus, hans budskap och hans kyrka. (html och pdf format)

Jesus Kristus

Vad är Nag Hammadi-biblioteket?

Nag Hammadi Codex skrevs omkring 330 e. Kr. och gömdes mot slutet av 300-talet/ början av 400-talet. Dessa codexar innehåller omkring 50 verk skrivna på koptiska. Artikeln har förberetts av teologer vid Navarras universitet.

Jesus Kristus

Var det Jesu mening att grunda en kyrka?

De tolv apostlarna är det mest uppenbara tecknet på Jesu vilja, när han ser till sin Kyrkas existens och uppdrag, garantin att det inte finns någon motsättning mellan Kristus och Kyrkan.

Jesus Kristus

Vad säger Qumranmanuskripten oss?

Qumrantexterna (Dödahavsrullarna) innehåller fragment av varje bok i Gamla Testamentet, med undantag för Esters bok, av de icke-kanoniska judiska böckerna och några böcker från esséerna.

Jesus Kristus

Vad hände under den sista måltiden?

Timmarna som föregick Jesu lidande och död lades med en märklig kraft på minnet hos dem, som var med honom.

Jesus Kristus

Vilka är gnostikerna?

Termen ”gnostisk” innehöll en negativ betydelse, när dessa mycket tidiga kyrkofäder använde den för att beteckna särskilt framträdande heretiker. Artikeln har förberetts vid Navarras Universitet.

Jesus Kristus