Antal artiklar: 26

Vilka är gnostikerna?

Termen ”gnostisk” innehöll en negativ betydelse, när dessa mycket tidiga kyrkofäder använde den för att beteckna särskilt framträdande heretiker. Artikeln har förberetts vid Navarras Universitet.

Jesus Kristus

Vad säger romerska och judiska källor oss om Jesus?

Man kan med historisk säkerhet bekräfta, att Jesus existerade, och även bli bekant med de mest betydelsefulla fakta om hans liv.

Jesus Kristus

Vad är de kanoniska och de apokryfiska evangelierna? Hur många är de?

De apokryfiska evangelierna är de, som Kyrkan inte accepterar som en del av den genuina apostoliska traditionen. Artikeln har förberetts vid Navarras Universitet.

Jesus Kristus

Hur skrevs de första evangelierna?

De fyra evangelierna har apostoliskt ursprung. Artikeln har förberetts vid Navarras Universitet.

Jesus Kristus

Vad betyder Marias jungfrulighet?

Den jungfruliga konceptionen av Jesus är ett gudomligt skeende i Marias sköte, i likhet med skapelsen. Artikeln har förberetts av teologer vid Navarras universitet.

Jesus Kristus

Vilka var evangelisterna?

Författarna till evangelierna är Matteus, Johannes, Lukas och Markus. Artikeln har förberetts av teologer vid Navarras universitet.

Jesus Kristus

Gifte sig Josef en andra gång?

Josef var i verkligheten gift med Jungfru Maria. Detta är säkert den enda slutsatsen, om man ser på den historiska traditionen, som dokumenteras i evangelierna. Artikeln har förberetts av teologer vid Navarras universitet.

Jesus Kristus

Vilket förhållande var det mellan Jesus och Maria Magdalena?

Maria Magdalena hyste stor kärlek till Jesus. Hon hade befriats från sju demoner av honom och hade följt honom som en lärjunge, tjänande honom utifrån sina möjligheter. Artikeln har förberetts av teologer vid Navarras universitet.

Jesus Kristus

Vem var Maria Magdalena?

Östkyrkan kallat henne ”isapostolos” (lika med apostel eller motsvarande apostel). Artikeln har förberetts vid Navarras Universitet.

Jesus Kristus

Varför firas Jesu födelse den 25 december?

Den första direkta hänvisningen finner vi i Deposito Martyrum filocaliana där det står: VIII kal. Ian. Natus Christus in Betleem Iudeae – den 25 december blev Kristus född i Betlehem i Judéen. Från och med det tredje århundradet blir denna kalenderdag vanlig i den västliga kyrkan.

Jesus Kristus