Antal artiklar: 26

Har Jesus verkligen existerat?

"Att Jesus verkligen existerat är åtminstone lika väl dokumenterat som fallet är med Sokrates eller Perikles." Artikeln ingår i en serie som några professorer vid Navarras Universitet har förberett.

Jesus Kristus

Jesusforskning igår och idag

Våra historiska kunskaper om Jesus från Nazaret har blivit alltmer solida. De bekräftar evangeliernas trovärdighet.

Jesus Kristus

Vad vet vi om Jesus?

Man kan med säkerhet fastställa, att evangeliernas berättelser är förnuftiga och står i samklang med de fakta, som kan bevisas. Artikeln har förberetts vid Navarras Universitet.

Jesus Kristus

Vad innehåller det kristna budskapet?

Fadern, Sonen och den Helige Ande som en enda Gud; Kyrkan som förmedlare av Guds frälsning. Det är innehållet i det kristna budskapet som Jesus Kristus har visat för oss.

Jesus Kristus

Hur ska Jesu underverk tydas?

"Undren har som ändamål, att leda dem som drog nytta av dem, till ett erkännande av Guds godhet och till en förändring av sina liv." Artikeln ingår i en serie som några professorer vid Navarras Universitet har förberett.

Jesus Kristus

Hade Jesus syskon?

Vad kan man veta om Jesus. Vi kommer att publicera några artiklar om ett och annat angående Jesus, hans budskap och hans kyrka. Svaren författades av en grupp teologer och historiker från Navarras Universitet (Spanien)

Jesus Kristus